Hem

Kontaktuppgifter

Aktuella domar med chefsjuristen

Publicerad: 2021-02-19

Josefin ger dig nyheterna och förklarar aktuella domar

Utbetalning av ersättning för personlig assistans endast vid tillstånd

Efter en dom i Högsta förvaltningsdomstolen är det möjligt att kringgå regelverket för tillstånd och tillsyn över privata assistansanordnare. Försäkringskassan kan visserligen stoppa utbetalningen till en anordnare som fått indraget tillstånd. Försäkringskassan måste emellertid istället betala ut ersättningen direkt till den assistansberättigade. Företaget som fått indraget tillstånd kan på så sätt fortsätta sin verksamhet genom att fakturera den enskilde istället för Försäkringskassan.

Regeringen föreslår nu en lagändring som ska sätta stopp för möjligheten att kringgå regelverket. För att assistansersättning ska utbetalas till den enskilde eller till anordnaren ska det krävas att anordnaren har tillstånd att bedriva verksamhet med personlig assistans.

Förslaget har skickats ut på remiss. Humana Assistans är remissinstans och tycker att det är bra att möjligheten att runda regelverket stoppas. Tillståndet att utföra personlig assistans är en kvalitetsstämpel och det är viktigt att anordnare står under tillsyn från Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Högsta förvaltningsdomstolen har meddelat dom om väsentligt ändrade förhållanden

Sedan några år tillbaka råder det omprövningsstopp för beslut om assistansersättning. Omprövningsstoppet innebär att Försäkringskassan endast får ompröva rätten till assistans om hjälpbehovet har minskat på grund av väsentligt ändrade förhållanden.

I det aktuella fallet hade den assistansberättigade gått ut gymnasieskolan och börjat i daglig verksamhet. Tiden i den dagliga verksamheten var i genomsnitt fem timmar mer per vecka än den tidigare skoltiden.

Allmänna Ombudet för Socialförsäkringen (AO) överklagade beslutet att minska assistansen med fem timmar per vecka med hänvisning till att fem timmar inte var en väsentlig minskning av hjälpbehovet. Högsta förvaltningsdomstolen slår emellertid fast byte från skola till daglig verksamhet är "väsentlig förändring". Det finns emellertid inget krav på att även den minskade tiden ska vara "väsentlig". När kravet på väsentlig förändring är uppfyllt spelar det alltså ingen roll hur liten minskningen är. Det är emellertid endast den minskade tiden som ryms inom den väsentliga förändringen som är föremål för omprövning.

Låter det krångligt? Juristerna på Humana Assistans håller med om att assistansjuridiken kan vara svår att begripa sig på, men hälsar att vi har full koll på läget. Hör gärna av er om det är något ni undrar över.

Josefin Mikaelsson, Humanas chefsjurist

Har du frågor?

Kontakta Assistansrådgivningen:
020-70 80 87
assistansradgivning@humana.se

Humana Assistans har Sveriges största juristkår inom personlig assistans, läs mer om oss här.