Hem

Kontaktuppgifter

Humana kvalitetsdeklarerar genom Vårdföretagarna

Publicerad: 2021-03-18

I dessa utmanande tider är det extra viktigt med utvecklingsarbete och att bygga stolta medarbetare. Branschen är ifrågasatt från många håll och då är kvalitetsarbete och transparens extra viktigt.

Att arbeta med kvalitet är en självklarhet för offentliga och privata verksamheter inom vård och omsorg. Branschorganisationen Vårdföretagarna har därför tagit fram en kvalitetsdeklaration, där medlemsföretagen tydligt beskriver sitt kvalitetsarbete. Målet är att detta blir en norm för hela branschen.

Vi kvalitetsdeklarerar för att vi är stolta över vad vi gör, och vill vara transparenta. Assistansanvändare kan då jämföra kvalitet mellan olika assistansbolag. 

Här kan du exempelvis läsa om hur vi arbetar med självbestämmanderätt, integritet och om resultaten i enkätundersökningar som de assistansberättigade har svarat på.

Humanas kvalitetsdeklarationer