Hem

Kontaktuppgifter

Remissvar från Humana Assistans

Publicerad: 2021-03-08

Som vi tidigare har berättat om vill regeringen ändra lagen så att man endast ska betala ut ersättning för personlig assistans om anordnaren har tillstånd att bedriva sådan verksamhet.

Humana Assistans har lämnat ett remissvar till förslaget. Vi tycker att det är bra att man skärper regelverket för att motverka oseriös verksamhet. Det finns emellertid risk att den assistansberättigade drabbas negativt av en sådan förändring eftersom utbetalningarna kan stoppas även om den enskilde har fått personlig assistans. Humana Assistans föreslår därför att den enskildes ska få skäligt rådrum att ordna sin assistans på annat sätt och att det under en övergångstid ska finnas möjlighet att få ersättning utbetald även efter att anordnaren har fått indraget tillstånd.

Josefin Mikaelsson, Humanas chefsjurist

Har du frågor?
Kontakta Assistansrådgivningen
020-70 80 87 
assistansradgivning@humana.se

Humana Assistans har Sveriges största juristkår inom personlig assistans, läs mer om oss.