Hem

Kontaktuppgifter

Nöjda medarbetare är grunden till en kvalitativ verksamhet

Publicerad: 2021-04-01

Humana Assistans står idag starkare än någonsin enligt medarbetarundersökningen WeYouMe som avslutades nyligen. Trots att vi haft ett år med pandemi och stora förändringar har vi lyckats få ett kraftigt förbättrat resultat.

Att vi dessutom fått utmärkelsen för branschens mest hållbara varumärke går helt i linje med vårt mål att vara en attraktiv arbetsgivare.

”Glädjande att se att vi har starka resultat rakt igenom hela företaget Vi förbättrar oss inom alla områden. Vi gör stora framsteg inom delaktighet och vi rör oss åt rätt håll gällande arbetssituationen. Visst finns det alltid förbättringsområden men detta resultat visar hur viktig vår löpande förbättrings- och processarbete är för att skapa en bra arbetsvardag för oss alla.” Andreas Westlund Vd Humana Assistans 

Korta kommentarer om rapporterna hos Humana assistans: 


Personliga 
assistenter 
NMI*82 och NPS* +37                 

Från de svarande personliga assistenterna kan vi konstatera att vi går från ett bra värde förra året till ännu bättre i år. En yrkesgrupp som fortsätter känna stor stolthet över sitt yrkeAssistenterna visar stort förtroende för sin arbetsledare och förtroendet för uppdragschefer blir i årets undersökning ännu starkare än tidigare.  

Tjänstemän
NMI83 och NPS +39    

Fint NMI värde och därtill ett riktigt starkt NPS värde. Även ett riktigt bra ledarskapsresultat (90) där vi ökar flera enheter mot förra året.  

Avslutningsvis känns det riktigt bra att kunna konstatera att 100% av alla svarande tjänstemän känner till vår vision och ger väldigt höga resultat kopplat till vår värdegrund. 

Så jobbar Humana med arbetsmiljö


*NMI-Nöjd medarbetarindex (skala 0-100) 

Med hjälp av Nöjd medarbetarindex (NMI) kan du som arbetsgivare få mätbar insikt över hur nöjda medarbetarna är på sin arbetsplats och jämföra detta resultat över tid samt med andra organisationers resultat. Nöjd medarbetarindex mäter tre frågor som vi kombinerat med andra frågor i en större och mer omfattande medarbetarundersökning. Trots att man använder fler frågor i samband med Nöjd medarbetarindex (NMI) kan man fortfarande plocka ut dessa tre specifika frågorna för att analysera resultatet separat. 

*NPS-Net Promoter Score (skala -100 till +100) 
NPS är ett verktyg som mäter och kvantifierar kundlojaliteten på ett begripligt och effektivt sätt. Styrkan i måttet ligger i att det bara är de verkligt lojala och engagerade kunderna som skulle rekommendera en viss kundupplevelse eller varumärke till sitt personliga nätverk. NPS används främst som nyckeltal kopplat till strategiska kundundersökningar och bygger på frågan ”Hur sannolikt är det att dina kunder skulle rekommendera företaget till en vän eller kollega?”.