Hem

Kontaktuppgifter

Ökad rättssäkerhet för barn, fler grundläggande behov och tryggare sjukvårdande insatser

Publicerad: 2021-05-27

Humana kan med glädje konstatera att utredningen "Stärkt rätt till personlig assistans" föreslår flera förbättringar inom den personliga assistansen.

På grund av rättspraxis från Högsta förvaltningsdomstolen och mycket restriktiv tillämpning av lagstiftningen från Försäkringskassan och landets kommuner är det många som förlorat rätten till personlig assistans. Om regeringen går på utredningens linje kommer dessa personer att återfå sin assistans. Förslagen innebär även att personer som hittills inte haft rätt till personlig assistans kommer att kunna beviljas det i framtiden.

Det är framförallt barn och personer med intellektuell funktionsnedsättning som omfattas av utredningens förslag till förbättrad rätt till personlig assistans. Det här är grupper som drabbats extra hårt av den allt snävare tillämpningen av lagstiftningen och det är på tiden att reglerna ändras.

Humana delar utredningens uppfattning att dagens bestämmelser om hälso- och sjukvård och egenvård inte tillräckligt tydligt reglerar ansvarsförhållandet mellan hälso- och sjukvården, kommunen, Försäkringskassan och assistansanordnaren. De föreslagna lagändringarna råder bot på detta.

Utredningen genomsyras av respekt för alla människors lika värde och det är tydligt att man arbetat för att, med individen i centrum, hitta fungerande lösningar på de problem som kan uppstå där många olika aktörer möts.

Utredningen föreslår att lagändringarna träder ikraft den 1 januari 2023, men innan dess ska utredningen skickas på remiss. Humana kommer förstås att svara på den.

Länk till utredningen