Hem

Kontaktuppgifter

Åldersgränsen för personlig assistans höjs

Publicerad: 2022-06-20

Riksdagen beslutade i maj att höja åldersgränsen för när man inte längre kan beviljas assistansersättning eller personlig assistans.

Hittills har gränsen legat på 65 år. Nu höjs åldersgränsen i två steg.

1 januari 2023 kan man inte längre beviljas ny eller mer assistans efter att man har fyllt 66 år. Om man redan har ett beslut om assistans får man förstås behålla den så länge som behoven kvarstår. Observera att 65-årsgränsen gäller för den som inte uppnått åldersgränsen innan den 1 januari. Om man alltså fyllde 65 under år 2022 får man inte en ny chans att söka assistans under år 2023 trots att man inte har fyllt 66 år när den nya lagen börjar tillämpas.

Den 1 januari 2026 kan man inte längre beviljas ny eller mer assistansersättning efter att man har uppnått riktåldern för pension. Observera att 66-årsgränsen gäller för den som inte uppnått åldersgränsen före den 1 januari 2026. Om man alltså fyller 66 år under år 2025 får man inte en ny chans att söka assistans under år 2026 trots att åldersgränsen höjs igen vid årsskiftet.

– Humana ser mycket positivt på att man kommer att kunna beviljas personlig assistans högre upp i åldrarna, säger Josefin Mikaelsson, chefsjurist på Humana.

Läs mer från Riksdagen