Hem

Kontaktuppgifter

Arbetsplatsen där förbättringar drivs av medarbetarna

Publicerad: 2022-07-12

Antalet förbättringsförslag från medarbetarna på ett företag säger mycket om kulturen. Det visar att medarbetarna är delaktiga och leder till högre kvalitet för kunderna. Ett konkret exempel på förbättringsinitiativ på Humana är arbetssättet gällande bemanning inom personlig assistans.

Nadja Glas är ansvarig för jouren på Humana assistans. De tar vid 17.00 när dagpersonalen går hem och håller ställningarna fram till överlämningen 8.00 morgonen därpå. Just överlämningen är en flaskhals som tar mycket tid, i snitt 25 minuter i snitt konstaterade man vid en mätning. Det leder i sin tur till onödig stress för bemanningsansvariga som riskerar att ligga efter redan när dagen börjar eftersom själva överlämningen tar tid från bemanningsarbetet.

Ville komma ifrån morgonstressen

– Det är på morgonen assistenter som blivit sjuka ringer in. Eftersom det är brist på omsorgspersonal redan som det är och bemanning kan vara en utmaning så insåg vi att vi behöver utveckla vårt arbetssätt.

Sagt och gjort. Nadja tog täten för ett förbättringsarbete tillsammans med kollegan Laura Simonic Flugaj. De inventerade problemet och kom upp med flera förslag på lösningar som nu provas i en pilot i fyra av tolv distrikt. Ett exempel är så enkelt som att det alltid är samma nummer som syns i displayen på assistentens eller kundens telefon när det gäller bemanning, detta oavsett vem som ringer.

– Det har gett bra resultat. Alla känner igen numret och prioriterar att svara eftersom man vet att det gäller bemanning.

Som ett led i att knyta dagpersonalen och jouren närmare varandra har man också anställt en person som arbetar överlappande mellan 15 och 21. I första hand arbetar den med akuta bemanningar för distriktets räkning men hjälper sedan jouren om tiden tillåter det. Man har också ändrat i schemat så att det alltid finns en bemanningsansvarig från dagpersonalen på plats redan klockan sex på morgonen.

Störst skillnad där behoven är störst

– På det sättet finns det gott om tid för överlämning och någon från distriktet har redan påbörjat bemanningar när övriga kommer in klockan åtta, säger Nadja.

Störst skillnad hoppas de kunna göra för kunder där det finns stora behov av bemanning. De analyserar den data de får in för att på så vis kunna skruva arbetssättet ytterligare

– Det hade kanske varit enklare att ”bara” be om fler anställda till jouren men det hade inte gett samma resultat. Bemanningsansvariga på distrikten känner kunderna bättre vilket ger högre kvalitet för kunden.

 

Om förbättringsarbeten

  •  Den som ser ett problem men ingen lösning lämnar ett klagomål. Den som i stället aktivt bidrar till att vara en del av lösningen lämnar förbättringsförslag.
  • Antal inlämnade förbättringsförslag mäts i Humana Quality Index , detta eftersom Humana anser att medarbetare som bidrar till förbättring av verksamheten genererar en indirekt positiv inverkan på kvaliteten för kunden.
  • På Humana Individ och familj har det kommit in 54 fler förbättringsförslag under första halvåret i år än under motsvarande tid förra året.
  • Personlig assistans har de senaste åren arbetat systematiskt med att samla in förbättringsförslag och genomföra förbättringsarbeten, något som ledde till en nominering till kvalitetspriset Götapriset 2021.