Hem

Kontaktuppgifter

Sofia Nilsson (C) slåss för minskad rättsosäkerhet inom assistans

Publicerad: 2022-07-01

Den 22 juni röstade riksdagen igenom en lagändring som gör det mycket svårare att skydda sig mot felaktiga återkrav från Försäkringskassan. Överklagar man ett beslut om återkrav till förvaltningsdomstol får man nämligen stå för de juridiska kostnaderna själv – även om man får rätt mot Försäkringskassan. Om ett återkrav riktas mot Humana har vi duktiga jurister som kan hantera överklagandet men alla enskilda assistansanvändare har ju inte Humana som stöttning.

Ett parti – Centerpartiet – la en följdmotion som hade som huvudsyfte att lyfta bort Socialförsäkringsbalken och därmed personlig assistans från lagförsämringen. Tyvärr föll centerförslaget på teknikaliteter i riksdagsbehandlingen. Vilket Centerpartiets ansvariga för funktionshinderfrågor, riksdagsledamoten Sofia Nilsson beklagar:

– Det är väldigt tråkigt att vår motion föll bort. Ibland är det väldigt frustrerande att vara lagstiftare. Vi ser ju att detta beslut riskerar att drabba enskilda särskilt hårt. Det är inte rimligt att rättssäkerheten sätts ur spel på detta sätt.

– Man måste kunna lita på Försäkringskassans beslut. Jag kan konstatera att de har ett stort arbete framför sig för att bli en myndighet som uppfattas som kundvänlig med rimliga beslut. Alltså: “Inte allt åt alla – alltid” och självklart ska vi jaga fuskare. Men det måste vara väl grundade beslut som håller över tiden. Det är till exempel oroväckande att läsa på Heja Olika att många assistansanvändare är rädda för varje samtal med Försäkringskassan.

Läs mer här: (https://hejaolika.se/artikel/forsakringskassan-detta-maste-assistansanordnare-kontrollera/)

Försäkringskassan bygger många återkrav inom personlig assistans på att man ändrat uppfattning om en persons behov av assistans, ofta efter många år. Och man lastar då den enskilde och utförare för att dessa borde förstått att man inte hade rätt till assistans – under hela den tid som man haft rätt till assistans. Den rätt som man har haft har dock baserats på granskningar och beslut av läkare och andra inom vården, ofta olika kommunala tjänstemän och inte minst Försäkringskassans egna handläggare.

Trots att dessa ”experter” gjort bedömningar som ligger bakom beslutet så förväntas den enskilde och utföraren alltså att ta ansvar för att Försäkringskassan tio år senare kan ändra uppfattning och ställa krav på återkrav.

Vi frågar Sofia Nilsson om det är rimligt att rikta krav på utförare och brukare att man ”ska förstå” att brukaren inte borde ha rätt till assistans när varken läkare och andra inom vården och flera olika handläggare ansett och tidigare tagit positivt beslut om rätt till assistans.

– Nej. Det är givetvis inte rimligt. Och regeringen måste sätta ner foten. Jag vet inte om det krävs tydligare regleringsbrev till Försäkringskassan eller annat för att minska rättsosäkerheten för enskilda. Allt går tillbaka till Försäkringskassan och deras arbetssätt.

DHR har tillsammans med andra inom funktionshinderrörelsen ställt krav på ett nödstopp för återkrav då dessa hotar både enskilda och utförare, hur ser Centerpartiet på detta?

– Det är svårt att sätta ett totalt stopp för återkrav då vi ju alla vill att de som faktiskt fuskar så snart som möjligt ska bort från den personliga assistansen. Vi i Centerpartiet vill slå vakt om det som är bra med assistans och att de seriösa utförarna finns kvar. Det krävs både stora aktörer som Humana och kommunerna och många mindre för att man som assistansberättigad ska kunna välja mellan olika. Vi står upp för den personliga assistansen, mångfald av utförare och valfriheten för brukarna. Men vi står också upp för att de som fuskar ska bort, säger Sofia Nilsson.

För mer information:
Patrik Silverudd, chef public affairs Humana
Tel: 0766-112 111