Hem

Kontaktuppgifter

Goda relationer har gett Sveriges nöjdaste assistanskunder

Publicerad: 2023-01-13

Humana Assistans genomför årliga kundundersökningar som syftar att mäta kundernas nöjdhet, identifiera styrkor och förbättringsmöjligheter samt följa utvecklingen över tid. Bland de goda resultaten finns det några saker som sticker ut. Ett de tio distrikten fått 99 av möjliga 100 i betyg för sitt kvalitetsarbete. Vi har ställt några frågor till två distriktschefer.

Masud

Masud Moradi har arbetet många år på Humana, de senaste åren som distriktschef för Distrikt Svea. Deras kunder är i hög utsträckning första eller andra generationens invandrare. Somliga är relativt nya i Sverige och behärskar inte språket så bra vilket gör att språkkompetensen i Masuds gäng kommer väl till pass.  
Kunderna saknar ofta kunskap om det svenska systemet. Vi har en viktig roll i att hjälpa kunderna i deras vardag. Vi är inget integrationsprojekt men ser det som en del av ett större samhällsansvar. 

Masud betonar vikten av delaktighet i gruppen och öser beröm över sina medarbetare. Det är tydligt att det är ett gemensamt beslut att man vill hjälpa kunderna med mer än bara assistansen. De vill guida kunderna, ge svar på det de kan och bjuda på det lilla extra.  
– Det är ett medvetet val som inte behöver ta så mycket mer tid i anspråk. Det handlar om en nära relation och tillit. I slutänden ger det nöjda kunde och blir bättre för alla avslutar Masud.

Helena Boström, du var distriktschef för Västra Mitt som också fått fina resultat, vad är det som har lett till era?  

– Det gäller att ta saker i rätt ordning. För 1,5 år sedan började vi arbeta med kulturen i distriktet. Vi behövde gå från att arbeta i öar till att samarbeta mer över hela distriktet oavsett roller. Jag har hela tiden haft helheten i fokus, ett bättre samarbete gav i sin tur bättre service ut mot kund. Vi har också jobbat mycket med struktur och ordning. Det ger kontroll och lugn i arbetet. 

Hur har du reflekterat över din egen ledarroll i sammanhanget?

– Det är viktigt att ha ett positivt och engagerat ledarskap, att vara närvarande och intresserad. Den ledare jag väljer att vara smittar över till mina medarbetares ledarskap. Som distriktschef kan jag ge förutsättningar, vi har jobbat med mål och nyckeltal och har tillsammans höjt kompetensen och skapat arbetssätt som gynnar kunder och assistenter. Dialogen med kund och assistent blir bättre om medarbetarna kan sina assistanser och känner trygghet i sina roller och i sina arbetsuppgifter.  

Vilken effekt ser du själv att arbetet har gett? 

– Vi är idag ett ännu mer engagerat och framåtlutat distrikt med intresse för kunderna och assistenterna. Det ger nöjdare och gladare medarbetare, vilket ger nöjdare och gladare kunder.