Hem

Kontaktuppgifter

Samverkan förbättrar personliga assistenters arbetsmiljö

Publicerad: 2023-03-02

Humanas uppdragschefer och Kommunals regionala skyddsombud satsar på en tätare dialog och mer samverkan. I Skaraborg och distrikt Norra Väst har samarbetet satt sig.

Under 2022 har Humana tagit initiativ till utökad samverkan mellan uppdragschefer och Kommunals regionala skyddsombud. I Skaraborg och distrikt Norra väst har det skett samverkansmöten och nya möten är schemalagda för året.
– Jag är helt övertygad om att det här kommer förbättra arbetsmiljön för våra personliga assistenter, säger Eva-Cathrine Sahlgren, uppdragschef på Humana.

Kommunal har märkt en tydlig skillnad:
– Ja, det finns en tätare dialog och om det händer något inom arbetsmiljö eller arbetsskador så skickar Humana ut information till oss skyddsombud. Och om vi har synpunkter eller frågor så kontaktar vi den ansvariga. Det är guld värt att kunna träffa alla de här uppdragscheferna på mötena – har vi ett specifikt ärende kan vi ställa frågor på en gång och hitta lösningar, säger Ulrika Berggren, regionalt skyddsombud på Kommunal.

Komplex bransch

Eva-Cathrine Sahlgren menar att arbetsmiljöproblemen kan variera inom personlig assistans.
– Om jag tittar på mina grupper är det största problemet att få in vikarier vid sjukdom. Ibland är det jättesmidigt, men i andra grupper kanske det är en komplex assistans och då kan det vara tuffare, säger hon.
Ulrika Berggren tycker att arbetstiderna och att ha jouren är saker som ofta diskuteras kopplat till arbetsmiljö inom personlig assistans.
– Det kan också ske hot och våldssituationer. Behövs det till exempel en utbildning i lågaffektivt bemötande så löser Humana det väldigt bra, säger hon.
Ulrika Berggren framhåller också att personlig assistans är en komplex bransch jämfört med många andra eftersom arbetsplatsen är personens hem.
– Personkemin behöver fungera, då man arbetar väldigt nära den assistansberättigade både fysiskt och socialt och ofta under långa arbetspass.

Samverkar vid skyddsronder

Humana tar kontakt med de regionala skyddsombuden i förväg när det planeras en skyddsrond hos en kund – vilket görs en gång om året.
– Vi skickar handlingsplanen till de regionala skyddsombuden så de får titta på den och komma med synpunkter om det är något de ser som vi kanske inte har sett, säger Eva-Cathrine Sahlgren. Ulrika Berggren betonar den stora fördelen med att ha en pågående dialog kring arbetsmiljön, inte minst blir saker och ting inte liggande utan diskuteras och åtgärdas snabbare tack vare det tätare samarbetet.
Eva-Cathrine Sahlgren håller med och framhåller att kunna diskutera aktuella utmaningar och nyheter som finns inom arbetsmiljöområdet med de regionala skyddsombuden.
– Det har alltid varit viktigt med arbetsmiljö, så missförstå mig rätt, men man har fått en helt annan inblick och syn på det när vi öppnat upp det här nya samarbetet med de regionala skyddsombuden, avslutar Eva-Cathrine Sahlgren.


Fakta om skyddsronder:

Görs minst en gång om året och är en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet för att förebygga skador och ohälsa. Bland annat kontrolleras om den personliga assistenten har tillgång till kunskap och rutiner. Det finns också en psykosocial del som fokuserar på arbetsmiljön, hur assistenten mår och om hen blir utsatt för hot och våld. Den fysiska arbetsmiljön är ett annat fokus med till exempel arbetsbörda, skyddsutrustning och belastningsergonomi.