Hem

Kontaktuppgifter

”IVO har fel, det här drabbar alla som har personlig assistans”

Publicerad: 2023-05-30

Assistansberättigade skulle drabbas mycket negativt om Humanas tillstånd dras in. Det menar Sophie Karlsson, ordförande för Intressegruppen för Assistansberättigade (IfA). Hon var kallad som vittne till de muntliga förhandlingarna mellan Humana och IVO 25–26 maj.

– Om Humana förlorar skulle det få stora konsekvenser för hela assistansen, och kommer leda till att fler kontrollåtgärder införs. Det blir de assistansberättigade som får ta smällen, säger Sophie Karlsson. 

Oroade och rädda 

IfA arbetar för att utveckla rättigheten till personlig assistans för personer med funktionsnedsättning. Sophie Karlsson betonar att IVO och myndigheterna i grunden gör ett bra jobb och har en viktig uppgift att fylla, men att det som nu skett är helt fel. Ett stort problem är att många assistansanordnare har fått återkrav och att de därför blivit rädda att precis som Humana få tillståndet indraget av IVO. 
– Vi ser redan att assistansanordnare börjar införa olika påtvingade kontroller för att värja sig från att få återkrav. Med kontroller menar jag begränsande åtgärder där den assistansberättigade känner sig styrd och inte vågar göra ändringar i vardagen för att få livet att fungera. Det kan vara att personen inte vågar byta aktiviteter eller inte vågar kontakta Försäkringskassan. Det skapar en tystnadskultur och det är illa. 

Mindre respekt för integriteten 

IfA är tydligt emot den typen av kontrollfunktioner och menar det har alltid har funnits en stark princip inom personlig assistans om att visa respekt för den enskildes integritet och att assistansanvändare inte ska behöva lämna ut sig mer än nödvändigt. 
– Nu vill myndigheterna styra det till att anordnaren ska känna till allt om assistansanvändaren. Jag har svårt att förstå den kopplingen, det bygger på felaktiga uppfattningar om hur assistans fungerar i praktiken, säger Sophie Karlsson. 
Hon betonar att Humana är en stor, seriös assistansanordnare som jobbar med kvalitetsutveckling och när en verksamhet med gott rykte får sitt tillstånd indraget hux flux på det här sättet så skapar det en jättestor oro i hela branschen.  
– Jag tror att många känner att det kan drabba vilken verksamhet som helst. 

Hoppas Humana vinner 

Hon hoppas och tror att Humana kommer vinna mot IVO och får fortsätta bedriva personlig assistans.  
– Humana Assistans kan absolut ha gjort fel, men i ett systematiskt kvalitetsarbete arbetar man för att bli bättre. Vad jag förstår har inte IVO gett Humana den möjligheten. 
Sophie Karlsson menar att det vore mycket bättre om rörelsen för assistansanvändare, branschen och myndigheterna satte sig ned och diskuterade hur man ska jobba för att bli bättre och undvika felaktigheter.  
– Vi vill alla ha en dialog med IVO för att stärka självbestämmandet. Det som skett nu är att IVO begränsar den enskildes självbestämmande, säger Sophie Karlsson och avslutar: 
– Förlorar Humana kommer det få väldigt stora konsekvenser och bli vägledande för hela branschen. Vill myndigheterna dra åt tumskruvarna och att detta blir vägledande, då kommer fler assistansanordnare drabbas och vi får se en helt annan, sämre ordning inom personlig assistans. 

Följ senaste nytt i IVO-ärendet