Hem

Kontaktuppgifter

Kontakta oss

Fler kontaktuppgifter

Behöver jag mer stöd än personlig assistans nu när jag bor själv?

Det är mycket som ändras när man flyttar till eget. Kanske du behöver mer eller annat stöd nu när du ska klara dig själv.

Det kan vara LSS-insatser som:

  • Personlig assistans
  • Ledsagning
  • Kontaktperson
  • Daglig verksamhet

Det finns även stöd inom Socialtjänstlagen som:

  • Hemtjänst
  • Boendestöd
  • Trygghetslarm

Kontakta din kommun då det kan se olika ut vilka tjänster som finns och hur de utförs. Du kanske ska jobba eller studera och behöver färdtjänst för att ta dig till och från dit du ska? Sätt dig med nära och kära och diskutera vad du kan behöva. Kontakta sedan din kommun för mer info gällande insatser enligt LSS eller SoL.

Du får gärna ringa oss och ställa frågor.