Hem 020-30 31 00 Växeln är öppen vardagar 8-17
Kontakta oss Fler kontaktuppgifter

Behöver jag se över mitt beslut om personlig assistans?

Genom att man flyttar kan behovet av stöd att förändras. Ofta innebär det att hjälpbehovet ökar, både för de som har assistans och de som tidigare haft stöd av anhöriga. Ofta ingår en del av den hjälp man behöver med till exempel städ, tvätt, matlagning i hushållsgemenskapen när man bor hemma, men flyttar man till egen bostad är det du själv som ansvarar för hushållet. 

Det är viktigt att kolla upp i god tid så man inte hamnar i situationen att assistansen eller annat stöd inte räcker till. Vi rekommenderar att du kontaktar kommunenFörsäkringskassan eller ditt ombud så du är förberedd inför flytten. Det kan även vara bra att göra en ny självskattning av hur mycket tid du behöver. 

En bra mall du kan använda

Du får gärna ringa oss och ställa frågor