Hem

Kontaktuppgifter

Kontakta oss

Fler kontaktuppgifter

Är du på väg att bli myndig eller är behov av stöd från någon annan när det gäller ekonomi och myndighetskontakter?

Många som flyttar hemifrån upptäcker hur mycket nya saker det är att hålla ordning på som man kanske inte behövt bry sig om tidigare. Här kommer en lista med exempel:

  • Hyra och olika försäkringar
  • Internet och mobilabonnemang
  • Ekonomiska kontakter som bank, Bank-ID.
  • Kontakter med Försäkringskassa och kommun
  • Kontakt med Hälso- och sjukvård

 

Fullmakt

Du kanske vill att dina föräldrar eller någon annan i din närhet ska fortsätta att sköta detta tillsammans med dig? Då är det viktigt att skaffa en eller flera fullmakter.

En fullmakt ger en annan person rätt att prata för dig eller sköta ekonomi och bankkontakter. Det kan även vara sådana saker som kontakt med vård, skola, eller myndigheter. Du kan skriva en fullmakt bara för en viss sak som bankkontakt eller kontakt med Försäkringskassan.

Det finns olika typer av fullmakter och här kan du läsa mer om detta:

Konsumenternas fakta om fullmakt 

PRV information om blanketter

 

God man

Ibland kan det vara skönt att få hjälp av någon annan som håller koll på räkningar och att man får den service man har rätt till. En ”God man” är en person som har i uppdrag att ta tillvara en persons juridiska och ekonomiska rättigheter. Det kan till exempel vara att betala räkningar, ansöka om bidrag och se till att du mår bra samt att beviljade insatser fungerar. För att få en God man måste man ansöka om det hos överförmyndaren eller överförmyndarnämnden i den kommun där man bor. 

Här kan du läsa mer om vad det innebär att ha God man och hur man ansöker:

RFS

Domstol.se

 

Kontakta assistansrådgivningen

Du får gärna ringa oss och ställa frågor, vi har ett bra nätverk kring Gode män.