Hem

Kontaktuppgifter

Kontakta oss

Fler kontaktuppgifter

Vad händer med Hälso- och sjukvården när jag är över 18 år?

När du blir myndig (18 år) förändras ofta vilka kontakter du tidigare haft med kommunen och hälso- och sjukvården.

Här är några exempel som kommer att förändras:

  • Barn och ungdoms habilitering blir vuxenhabilitering
  • Barn- och ungdomspsykiatri (BUP) går över till vuxenpsykiatri
  • Ny handläggare på kommunen

Det skiljer sig mellan de olika regionerna (tidigare Landsting) och kommuner i landet. Här bör man verkligen kolla upp vad som gäller.
Ett bra sätt är att kalla till ett SIP-möte. (SIP= Samordnad Individuell Plan)

Här hittar du mer info och en liten film som beskriver vad och hur du ska göra.

Du får gärna ringa vår Assistansrådgivning för tips och råd.