Hem

Kontaktuppgifter

Kontakta oss

Fler kontaktuppgifter

Hur ska mitt boende se ut?

Om man har en funktionsvariation kanske man inte kan bo i en egen lägenhet. Vilket boende passar bäst beror på hur mycket hjälp man behöver, eller om man har personlig assistans. Har man personlig assistans har man inte rätt att bo i gruppboende, serviceboende eller särskild anpassad bostad. Man får då skaffa ett helt eget boende och där få hjälp av sina assistenter. 

Här är de vanligaste alternativen: 

Gruppbostad 

Om du har behov av tillsyn och omvårdnad dygnet runt kan gruppbostad vara ett alternativ.  

En gruppbostad består av ett mindre antal lägenheter som är samlade kring gemensamma utrymmen. I bostaden finns alltid en fast personalgrupp på platsRätten till gruppbostad finns både inom LSS-lagen samt Socialtjänstlagen. Kontakta din kommun för mer info om vad de har att erbjuda.  

Servicebostad  

Servicebostäder består av ett antal lägenheter som har tillgång till gemensam service och en fast personalgrupp    

I bostaden finns det oftast inga gemensamma utrymmen och personalen behöver inte alltid vistas i samma hus. Lägenheterna är i regel anpassade efter dina behov. Du kan få det stöd du behöver dygnet runt i den egna lägenheten. 

Annan särskild anpassad bostad 

Det här är ett alternativ för dig som klarar mycket själv, men behöver lite extra stöd för att allt ska funka bra. Det är kommunen som beviljar en egen lägenhet som är anpassad till dina behov. Du har ingen fast personalgrupp, men du har rätt till viss hjälp och stöd. I denna boendeform ingår inte omvårdnad eller fritidsaktiviteter. Kommunen och personalen har inte heller ansvar för hälso- och sjukvård. 

Läs mer om stöd och service