Hem 020-30 31 00 Växeln är öppen vardagar 8-17
Kontakta oss Fler kontaktuppgifter

Våra värdeord är engagemang, glädje och ansvar.

Våra medarbetares stora engagemang för att göra skillnad i våra kunders vardag är det som präglar Humana.

Vi vill vara det självklara valet för kunder och den bästa arbetsgivaren för personliga assistenter. Ett sätt att nå dit är att jobba med vår värdegrund. Som anställd och som kund ska man veta att beslut fattas utifrån GlädjeEngagemang och Ansvar. Ord som är mer än just ord för oss. Att arbeta på Humana innebär att skriva under på våra värderingar och vår vision om allas rätt till ett bra liv. 

För att fortsätta ta initiativ till att stärka och utveckla kvaliteten för våra kunder är det avgörande inom Humana att lyssna på våra medarbetares synpunkter, tankar och idéer.

Arbetar man på Humana ska man känna sig delaktig, känna att man kan påverka. Vi har en tillåtande kultur där det är viktigt att man vill och vågar ta ansvar. På samma sätt ska ledning och chefer lyssna och agera utifrån medarbetarnas synpunkter.

Trots att Humana numera är en stor omsorgsaktör råder det fortfarande en kultur av entreprenörskap. Prestigelöshet, bristen på hierarkier och överföring av beslutsmandat ut i organisationen är viktiga delar i Humanas kultur. Medarbetarna uppmuntras att ta beslut utifrån värdegrunden och sin egen kompetens; att föreslå förbättringar och sedan få vara delaktig i den utveckling som följer. Dessa idéer är bränslet i vår dagliga rörelse framåt, att ytterligare förbättra verksamheten på alla områden.

Jag har frågor om min assistans, kontakta mig!