Hem 020-30 31 00 Växeln är öppen vardagar 8-17
Kontakta oss Fler kontaktuppgifter
An adult braids a girl's hair.

Förebyggande stöd

Ett nytt grundläggande behov i skapas där förebyggande insatser för att hindra personer med psykisk funktionsnedsättning att skada sig själv, andra eller egendom.

För att ha rätt till personlig assistans måste det föreligga behov av hjälp med “grundläggande behov”. Lagändringen innebär att det skapas ett nytt grundläggande behov som beskrivs så här:

“Med grundläggande behov avses stöd som den enskilde behöver på grund av en psykisk funktionsnedsättning för att förebygga att han eller hon fysiskt skadar sig själv, någon annan eller egendom.”

För att den hjälp som personen behöver ska anses vara ett grundläggande behov krävs det att den personliga assistenten hela tiden måste vara tillräckligt nära för att kunna vidta rätt förebyggande åtgärder. Det grundläggande behovet ska kunna beviljas både för enskilda aktiviteter och löpande över hela eller delar av dygnet.

Vilka förebyggande åtgärder som det kan vara fråga om ska bedömas individuellt men assistans ska beviljas oavsett stödets karaktär. Det finns inte heller något krav på att stödet ska vara av integritetskänslig karaktär.

Josefin Mikaelsson, Chefsjurist Humana Assistans 

Här kan du läsa mer om de andra delarna i lagen:

Aktiverings- och motiveringsinsatser

Schabloniserat föräldraavdrag

Assistans för egenvård