Hem 020-30 31 00 Växeln är öppen vardagar 8-17
Kontakta oss Fler kontaktuppgifter

Nya reglerna ska ge barn mer assistans

Publicerad: 2022-06-02

När föräldraavdraget införs 1 januari 2023 förväntas 400 fler barn få personlig assistans genom Försäkringskassan. Men samtidigt oroas många av Försäkringskassans allt tuffare omprövningar. – Försäkringskassan går väldigt hårt fram nu och det är vi väldigt bekymrade över, säger Sophie Karlsson, ordförande för IfA, Intressegruppen för Assistansberättigade.

Sophie Karlsson, ordförande för IfA, Intressegruppen för Assistansberättigade

Föräldraavdraget (schablonavdraget) är del i regeringens proposition för att stärka den personliga assistansen och ska göra så det blir enklare att själv räkna på hur mycket ens barn kan få i assistans.
– Det är tänkt att innebära att fler barn ska få mer assistans och att man ska komma bort ifrån godtyckliga bedömningar av vad som är så kallat normalt föräldraansvar, säger Sophie Karlsson.
Istället ska ett schablonmässigt föräldraavdrag göra det mer överskådligt och bedömningarna ska bli mer rättvisa.
– Sedan frångår det från principen att man ska göra en individuell bedömning av behovet när det gäller personlig assistans, men eftersom bedömningarna har varit ganska godtyckliga så kanske det är bättre att ha schabloner i stället för att inte veta hur avdragen görs.

Ska bli fler timmar
Regeringen menar att antalet barn med assistansersättning via Försäkringskassan väntas öka med 400. Sophie Karlsson tror att fler barn kommer få assistans men att det är svårt att säga exakt hur det kommer att bli.
– Vissa av dessa har nog helt enkelt hjälp av sina föräldrar genom andra stödinsatser som omvårdnadsbidrag. Andra kan ha beslut om personlig assistans från kommunen, säger hon.
Dessutom förväntas vissa barn som redan har personlig assistans få fler timmar – vilket är tanken med föräldraavdraget och ett avsmalnat föräldraansvar.
– Det har varit ett problem att det har gjorts avdrag med hänvisning till föräldraavdraget på ett sätt som inte har varit strukturerat utan det har varit lite upp till varje handläggare hur den har gjort sin bedömning.

Bra om föräldrarna räknar
Sophie Karlsson tycker att föräldrar till barn som har behov av personlig assistans ska börja med att utgå från barnets behov: vad behöver barnet?
– Jag tycker att det är viktigare att se till vad barnet behöver snarare än vad man har rätt till, och utifrån det ta ställning och ansöka om utökning om man bedömer att man behöver det.
Det kan också vara klokt att se över sitt assistansbeslut och se hur föräldraavdraget har räknats av och göra sin egen uträkning.
– Eftersom det kommer gå att veta exakt vilken tid som har föreslagits att dras av går det att göra en egen uträkning och se om den stämmer överens med det beslut du har. Har du inget beslut får du fundera och räkna ihop barnets totala hjälpbehov och sedan hur mycket tid du ska dra av och få en egen uppskattning. Sedan vet man aldrig om Försäkringskassan kommer att bedöma exakt på samma sätt, säger Sophie Karlsson.

Oroad över omprövningar
Ändringen av föräldraavdraget har till stora delar mottagits positivt av funkisrörelsen men samtidigt varnar Sophie Karlsson för Försäkringskassans allt tuffare omprövningar.
– Försäkringskassan går väldigt hårt fram nu och det är vi väldigt oroade över. De omprövar besluten och kräver ersättning tillbaka för väldigt många assistansanordnare men också ibland från assistansberättigade. Jag skulle vilja säga att det tog sin början när de satte in tvåårs-stoppen i april 2018 men det har eskalerat på sistone och det skapar stor osäkerhet. Vi jobbar för att hitta lösningar på det, avslutar hon.