Hem

Kontaktuppgifter

Kontakta oss

Fler kontaktuppgifter

Vad har ni i Halmstad gjort för att lyckas så bra med tillgänglighetsarbetet i år?

– Vi har uttalat en tydlig målbild av att vår stad ska vara tillgänglig för alla. En tillgänglig miljö ger en starkare känsla av tillhörighet och sammanhållning vilket även leder till en välmående kommun. Alla vinner på att arbeta med tillgänglighet. En framgångsfaktor är att vi har upprätthållit en god dialog med funktionsrättsförbund vilket har lett till en bra bild av den situation som finns i Halmstad. Dessutom har vi både tjänstepersoner och politiker som är engagerade i frågan.

Hur ska ni upprätthålla er ställning som en av Sveriges bästa tillgänglighetskommuner?

– När det kommer till att arbeta med tillgänglighetsfrågor handlar det mycket om att aldrig nöja sig. Vi måste ständigt utvärdera och uppgradera vårt tillgänglighetsarbete. Det är även viktigt att då vi uppdaterar styrdokument fortsätter att sätta fokus på tillgänglighetsfrågor.

Har Tillgänglighetsbarometern påverkat ert arbete med tillgänglighet i kommunen?

– Absolut! Det har varit ett lackmustest där vi förstått både vad vi gjort som fungerar men även att identifiera områden där vi måste bli bättre.

Hur inspireras ni av att proaktivt arbeta med kommunens tillgänglighetsarbete?

– Det som alltid driver oss är ju att våra invånare är nöjda, att alla på ett självklart sätt ska kunna vara en del av vårt samhälle. Det är inspirerande.

Era bästa, enkla tips till grannkommunerna. Hur kan de förbättra sin tillgänglighet inför sommaren, hösten eller vintern med små resurser?

– Börja med att ha en dialog med funktionsrättsorganisationerna. Sätt tydliga mål och tänk på tillgänglighetsarbete som lika självklart som att vi ska tillhandahålla skolsalar.

Lovisa Aldrin, kommunråd (L) – Halmstad kommun

Lovisa Aldrin, kommunråd (L) – Halmstad kommun