Hem

Kontaktuppgifter

Kontakta oss

Fler kontaktuppgifter

Frågorna som ställdes utformades av en projektgrupp bestående av experter från Hjärnkraft, SPF Seniorerna och Humana. Kommunikationsbyrån Hallvarsson & Halvarsson deltog i den projektgruppen och genomförde den kvantitativa undersökningen.

Enkäten skickades per e-post till registratorerna hos Sveriges 290 kommuner. Med uppmaningen att vidarebefordra undersökningen till personen som är högst ansvarig för tillgänglighetsfrågor. Enkäten skickades den 15 mars 2017, med veckovisa påminnelser per e-post fram tills den 2 maj 2017. Därutöver söktes telefonkontakt med utvalda kommuner om har påbörjat enkäten. Men inte svarat på minst 12 frågor.

Utifrån telefonsamtalen med kommunerna framgår det att kommunerna upplever svårigheter i att identifiera relevant tillgänglighetsansvarig. I vissa fall, oberoende av kommunens storlek eller om kommunen har deltagit i undersökningen tidigare år, har enkäten inte öppnats. Detta kan antyda att om länken har skickats vidare. Har den möjligtvis inte hamnat hos rätt person varvid den interna e-postväxlingen sätter stopp.

235 kommuner har besvarat enkäten. Det ger en svarsfrekvens om 80 procent och säkrar en god geografisk spridning där storstadsregionerna såväl som landsbygd är representerade. 197 kommuner har svarat på minst 12 av de 20 frågorna och har rangordnats utifrån de poäng de erhållit på respektive fråga. Metoden för rangordningen och betygskriterierna redogörs för i tillhörande kapitel.

I de 197 rankade kommunerna bor 8 728 000 personer, vilket innebär att 87% av landets befolkning påverkas av arbetet som sker i dessa kommuner. Samtliga kommuner som deltog i undersökningen, 235 stycken, har 9 357 000 invånare motsvarande 93 procent av landets befolkning.

Tillgänglighetsbarometern lyfter frågor som rör bland annat tillgänglighet i offentliga utemiljöer, författandet av skriftliga strategier, kontroller och officiella beslut. Därigenom behandlar undersökningen flera områden inom tillgänglighet som på så vis bidrar med en övergripande bild över tillgängligheten i Sverige 2017.

Jonatan Arenius Tillgänglighetsansvarig