Hem

Kontaktuppgifter

Kontakta oss

Fler kontaktuppgifter

En av sex kommuner har under de senaste tre åren utvärderat tillgänglighetsarbetet. Utifrån samtliga mål som kommunen har satt upp på området. Det är en förbättring från förra årets mätning då endast en av sju kommuner hade utvärderat hela sitt tillgänglighetsarbete. Knappt fyra av tio kommuner har i år utvärderat delar av sitt tillgänglighetsarbete. 45 procent har inte genomfört någon uppföljning av arbetet under de senaste tre åren.

Frågan behandlar inte hur utvärderingen av tillgänglighetsarbetet har sett ut. Men lyfter fram hur kommunerna långsiktigt arbetar med uppföljningen av tillgänglighetsmål. Att följa upp och utvärdera arbetet är nödvändigt. För att kunna avgöra hur väl de genomförda insatserna verkat för ett mer tillgängligt samhälle. Av kommentarerna framgår att vissa kommuner saknar mätbara mål, vilket givetvis påverkar möjligheten till uppföljning. Samtidigt visar resultaten på en ökad ambitionsnivå för att kontrollera tillgänglighetsarbetet. 55 procent av kommunerna granskar alla eller vissa av de uppsatta målen, att jämföra med 49 procent i fjol.

Fråga 

4. Har din kommun under de tre senaste åren genomfört någon utvärdering. Av tillgänglighetsarbetet utifrån de mål som kommunen satt inom området?

Jonatan Arenius Tillgänglighetsansvarig