Hem 020-30 31 00 Växeln är öppen vardagar 8-17
Kontakta oss Fler kontaktuppgifter

De flesta har rutiner för samordnad individuell plan

En samordnad individuell plan (SIP) utformas tillsammans med brukaren för att koordinera socialtjänsten och hälso- och sjukvården i de insatser som berör brukaren. Dess upprättande och innehåll kräver samtycke av brukaren. Syftet med SIP är att tydliggöra ansvarsfördelningen och tidpunkten för olika insatser efter brukarens behov. Därutöver ger SIP brukaren möjlighet att påverka hur insatserna ska samordnas på bästa sätt.

Enligt lagens förarbeten har kommuner och landsting skyldighet att upprätta SIP om en individ önskar det. Denna fråga har inte undersökts i Tillgänglighetsbarometern tidigare, och av resultaten framgår det att majoriteten har utarbetade och dokumenterade rutiner för hur kommunen arbetar med samordnad individuell plan. 14 procent av kommunerna saknar dokumenterade rutiner för SIP.

Lagregeln om individuell plan finns både i 2 kap. 7 § socialtjänstlagen (2001:453), SoL, och i 3 f § hälso- och sjukvårdslagen (1982:763), HSL. 

Fråga

19. Har din kommun utarbetade och dokumenterade rutiner för hur kommunen arbetar med samordnad individuell plan (SIP)?

Jonatan Arenius Tillgänglighetsansvarig