Hem

Kontaktuppgifter

Kontakta oss

Fler kontaktuppgifter

En majoritet av idrottsanläggningarna och simhallarna i landets kommuner har god tillgänglighet. Närmare hälften av kommunerna anger att mellan 75 och 100 procent av anläggningarna är tillgänglighetsanpassade och därmed användarbara för alla. Endast 1,1 procent av kommunerna saknar tillgängliga anläggningar, jämfört med 3,8 procent i fjol. Detta visar på hur tillgänglighetsfrågan har blivit alltmer standardiserad. Gällande svenska idrottsanläggningar och simhallar. Vilket är ett viktigt steg i utvecklingen mot ett mer inkluderande och tillgängligt samhälle. 

Fråga 

17. Hur stor andel av din kommuns idrottsanläggningar och simhallar är tillgängliga och användbara för rullstolsburna*?

*Avser utövare, publik och funktionärer.

Jonatan Arenius Tillgänglighetsansvarig