Hem

Kontaktuppgifter

Kontakta oss

Fler kontaktuppgifter

En förvärvad hjärnskada är inte medfödd, utan kan drabba vem som helst. Skadan kan exempelvis orsakas av en trafikolycka eller en infektion som drabbar hjärnan. Funktionsnedsättningen av en förvärvad hjärnskada är i många fall osynlig, och tar sig snarare uttryck i svårigheter med inlärning och minnesfunktioner. Skolan har enligt skollagen skyldighet att ge behövande barn särskilt stöd för att kunna delta i undervisningen och andra aktiviteter. Ansvaret för att ge sådant stöd och erbjuda hjälpmedel delas mellan landstinget, kommunen och skolan.

Knappt fyra av 10 kommuner har beslut på, eller en skriftlig plan för, hur de kommunala skolorna ska agera när de tar emot elever med förvärvad hjärnskada. Av vissa kommentarer framgår det att kommunerna arbetar för att kunna hantera alla typer av diagnoser. En majoritet om 63 procent saknar plan för att ta emot elever med förvärvad hjärnskada.

Stöd i form av extra anpassningar: 3 kap. 5 a § skollagen

Allmänt om särskilt stöd: 3 kap. 6–12 §§ skollagen

Fråga

18. Har din kommun beslut på eller någon skriftlig plan för hur de kommunala skolorna ska agera när de tar emot elever med förvärvad hjärnskada?

 

Jonatan Arenius Tillgänglighetsansvarig