Hem 020-30 31 00 Växeln är öppen vardagar 8-17
Kontakta oss Fler kontaktuppgifter

Ökad tillgänglighetskontroll på uteserveringar

Krav på tillgänglighet innebär nödvändigtvis inte att tillgängligheten på en uteservering kontrolleras. Svaren på frågan om kontroller av uteserveringar som har beviljats tillstånd styrker detta. Årets undersökning visar att andelen kommuner som kontrollerar samtliga uteserveringar har minskat med nära 4 procentenheter till 26 procent. Samtidigt har andelen som kontrollerar vissa serveringar ökat markant, från 17 till 26 procent. Resultaten från fråga 14 visade att 52 procent av kommunerna har regelverk kring tillgängligheten på uteserveringar. Samtidigt kontrollerar endast hälften av kommunerna samtliga de uteserveringar som beviljats tillstånd. Det belyser en paradox i hur kommunerna arbetar med tillgängligheten på uteserveringar. 

Fråga

15. Genomför din kommun kontroller av tillgängligheten på de uteserveringar som beviljats tillstånd?

Jonatan Arenius Tillgänglighetsansvarig