Hem

Kontaktuppgifter

Kontakta oss

Fler kontaktuppgifter

En brukarrevision är en utvärdering som görs av verksamhet inom stöd, vård och service för att kvalitetssäkra och förbättra utvecklingsarbetet. Metoden för denna granskning är brukarstyrd. Vilket innebär att brukare själva. Eller andra personer med egna erfarenheter av sådan verksamhet, ansvarar för och utformar undersökningen. Fördelen med brukarrevision är att samtal och intervjuer skapar en hög grad av delaktighet. Varvid personal och brukare ger uttryck för sina åsikter om socialtjänstens insatser. En brukarrevision blir på så sätt ett verktyg för att granska verksamheten. Samtidigt ge brukare möjlighet att påverka insatserna som berör dem.  

Nära sex av tio kommuner har inte använt brukarrevision för att utvärdera verksamheter. Det som rör stöd, vård, och service för personer med funktionsnedsättning. Undersökningen visar samtidigt en kraftig ökning av andelen kommuner som använt brukarrevision vid minst ett tillfälle detta år. 42 procent jämfört med 24 procent i fjol. Detta visar att fler kommuner ser mervärdet i att utvärdera sin verksamhet genom brukarstyrda undersökningar. 

Fråga

11. Har din kommun använt sig av brukarrevision i verksamheter som rör stöd, vård och service för personer med funktionsnedsättning?

Jonatan Arenius Tillgänglighetsansvarig