Hem

Kontaktuppgifter

Kontakta oss

Fler kontaktuppgifter

Genom lokala regelverk rörande uteserveringar kan kommuner ställa krav på tillgänglighet för personer som använder rullstol. Kommuner kan selektivt bevilja tillstånd till uteserveringar som följer konkreta riktlinjer för tillgänglighet. Därigenom skapa ett kostnadseffektivt sätt att standardisera tillgänglighet. Svaren fördelar sig i linje med förra året, vilket tyder på att utvecklingen i denna fråga har stannat av. 

Fråga

14. Innehåller din kommuns lokala regelverk kring uteserveringar krav på att dessa. Tillhörande toalett som ska vara tillgänglig och användbara för personer som använder rullstol?

Jonatan Arenius Tillgänglighetsansvarig