Hem

Kontaktuppgifter

Kontakta oss

Fler kontaktuppgifter

Miljön i skolan har en ytterst påtaglig och direkt inverkan på hur väl en elev trivs. Detta gäller naturligtvis även elever, anhöriga och personal med någon form av funktionsnedsättning. En skolgård utgör avgörande del av en skolas lärmiljö, men endast 15 procent av kommunerna tillgänglighetsanpassat de skolgårdar som kommunen ansvarar för. Var femte kommun anger att det finns beslut på eller skriftliga planer att göra detta.

Nästan hälften av kommunerna anger att det inte finns någon skriftlig plan för att anpassa skolgårdarna. Sammantaget är det i linje med förra årets undersökning och visar att ingen förbättring föreligger. Resultaten visar att tillgänglighetsarbetet i kommunerna fortfarande inte fokuserar på skolmiljön och skolgårdar som är tillgängliga för alla elever.

Fråga

8. Har din kommun beslut på eller någon skriftlig plan för att tillgänglighetsanpassa de skolgårdar som kommunen ansvarar för?

Jonatan Arenius Tillgänglighetsansvarig