Hem

Kontaktuppgifter

Kontakta oss

Fler kontaktuppgifter

Tillgänglighetsbarometern är en årlig undersökning som granskar svenska kommuners arbete med att göra samhället tillgängligt för personer med funktionsnedsättning.Tillgänglighetsbarometern genomfördes första gången 2010 och tas fram av Humana med expertstöd från andra organisationer. Som också verkar för ökad tillgänglighet i samhället. Till grund för Tillgänglighetsbarometern ligger en enkät som skickats till landets 290 kommuner.