Hem

Kontaktuppgifter

Kontakta oss

Fler kontaktuppgifter

Vi hoppas att granskningen bidrar till ökad förståelse av vad som kan göras på tillgänglighetsområdet. Men önskar i första hand inspirera kommuner till att utveckla egna metoder, kartläggningar och uppföljningar av tillgänglighetsarbetet.

Att samhället ska vara tillgängligt för alla skriver de flesta politiker under på. Men politiska uttalanden stämmer tyvärr inte alltid överens med hur man agerar i landets kommuner. Tillgänglighetsbarometern är en årlig undersökning som granskar tillgänglighetsarbetet i landets kommuner. Idag presenteras resultaten som avser tillgänglighet på uteserveringar. 157 av landets 290 kommuner har besvarat enkäten i år.

  • Sverige borde vara ett föredöme när det gäller tillgänglighet. Tyvärr ser vi att det återstår mycket att göra. Detta är nionde året vi genomför Tillgänglighetsbarometern och även om vi kan se små förbättringar över landet är det synd att kommunerna fortfarande är så slapphänta år 2018, säger Jonatan Arenius, tillgänglighetsansvarig på Humana.
  • Att öka tillgängligheten på uteserveringar handlar verkligen inte om hjärnkirurgi eller raketforskning – det är vanligt sunt förnuft. Att ställa tydliga krav på caféer och restauranger från början och att följa upp att de också håller sig till det är inte dyrt på något sätt. Gör rätt från början så får fler chansen att njuta av sommarens uteserveringar, avslutar Arenius.

Humanas Tillgänglighetsbarometer har tagits fram av omsorgsföretaget Humana med expertstöd från SPF Seniorerna.

Jonatan Arenius Tillgänglighetsansvarig