1. Du är här: Vanliga frågor personlig assistans

Här hittar du de vanligaste frågorna och svaren kring personlig assistans, funktionshinder och funktionsnedsättning.

 1. Idag skiljer man på termerna funktionshinder och funktionsnedsättning, även om man ibland kan stöta på att orden används som synonymer.

  Socialstyrelsen definierar ett funktionshinder som den begränsning som en funktionsnedsättning innebär för en person i relation till omgivningen. Det kan handla om brister i tillgänglighet till till exempel offentliga lokaler, information, möjligheten till arbete, och så vidare.

  Med funktionsnedsättning menas en nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga.

  Socialstyrelsen avråder från att använda ordet handikapp utan istället används begreppen funktionshinder och funktionsnedsättning.

  Skillnaden mellan en sjukdom och en funktionsnedsättning är att sjukdomar vanligen är övergående, medan en funktionsnedsättning kan innebära livslånga nedsättningar av funktioner.

  En funktionsnedsättning kan ge konsekvenser för personens möjligheter att utföra olika aktiviteter och begränsa möjligheten att leva det liv man egentligen vill leva.

  Det finns inga säkra uppgifter på hur många i Sverige som har en funktionsnedsättning.
  Det beror främst på att det finns olika definitioner på vad som är en funktionsnedsättning. Enligt Arbetsmarknadsstyrelsen (AMS) och Statistiska Centralbyrån (SCB) säger nästan en miljon mellan 16 och 64 år själva att de har någon form av funktionsnedsättning. Drygt en halv miljon bedömer dessutom att deras arbetsförmåga är nedsatt. 

  Funktionsnedsättning och funktionshinder är två olika saker
  Idag skiljer man på funktionshinder och funktionsnedsättning. Funktionshinder är inte en egenskap hos en person. Istället är det miljön som kan vara funktionshindrande.

  Det kan handla om brister i tillgänglighet till exempel offentliga lokaler, information, möjligheten till arbete, och så vidare. 

  Får man personlig assistans om man har en funktionsnedsättning? 
  Många påverkas inte nämnvärt av sin funktionsnedsättning medan andra inte klarar sig på egen hand utan är beroende av olika insatser där personlig assistans är en av dem.

  Läs mer om funktionsnedsättning på Socialstyrelsens webb

  Läs mer om rätten till assistans

  Ansök om assistans

  Bli kund hos Humana Personlig assistans

 2. Om du har en omfattande funktionsnedsättning och inte själv klarar din vardag kan du ha rätt till personlig assistans. Det innebär att du har en eller flera assistenter som hjälper dig med det du inte klarar av själv.

  Syftet med personlig assistans är att du ska leva ett så självständigt liv som möjligt, på dina egna villkor. Du som behöver assistans ska själv bestämma hur och vad som ska göras.

  Assistenten hjälper till med det som du inte klarar av själv på grund av din funktionsnedsättning. Du ska så långt det är möjligt kunna leva ditt liv som alla andra.

  Dina assistenter hjälper dig med allt sådant du inte klarar av själv. Det kan till exempel vara att tvätta och klä dig, kommunicera med andra och förflytta dig. Det är sådant som brukar kallas dina grundläggande behov.

  Du kan dessutom ha rätt till hjälp med dina övriga behov som till exempel hushållsarbete, matlagning, att handla mat och olika fritidsaktiviteter.

  Du påverkar vem som ska arbeta hos dig, när han eller hon ska göra det, vad din assistent ska göra och hur det ska göras.

  Läs mer om personlig assistans

  Rätten till assistans

 3. Rätten till personlig assistans för personer med funktionsnedsättningar regleras i lagen. För att ha rätt till personlig assistans ska du kunna intyga att du tillhör en så kallad personkrets och att du behöver hjälp med de grundläggande behoven.

  Du får heller inte ha fyllt 65 år när du gör din ansökan. Det är inte alltid helt enkelt att själv sätta sig in i hur lagarna fungerar. Vi har Sveriges största samlade juridiska kompetens inom personlig assistans och svarar gärna på dina frågor.

  Assistansrådgivning hos Humana Personlig assistans

  Bli kund hos Humana Personlig assistans

  Läs mer om våra jurister och rätten till personlig assistans.

 4. Kostnaden för din personliga assistans betalas av antingen kommunen eller Försäkringskassan beroende på hur stort ditt behov är. Du betalar alltså inget själv.

  Läs mer personlig assistans på Försäkringskassans webbplats

  Läs mer om våra jurister här

  Assistansrådgivning hos Humana Personlig assistans

  Bli kund hos Humana Personlig assistans

 5. Det är din kommun eller Försäkringskassan som avgör om du har rätt till personlig assistans. Vem som ska avgöra det beror på hur stort ditt behov är.

  Behöver du färre än 20 timmar i veckan för dina grundläggande behov är det kommunen som avgör. Är det fler timmar är det Försäkringskassan.

  För att de ska pröva rätten till assistans behöver du göra en skriftlig ansökan. Vi har i över tio år hjälpt personer med funktionsnedsättningar att söka personlig assistans och hjälper dig gärna med din ansökan kostnadsfritt.

  Det kan också vara skönt att ta hjälp av någon i kontakten med myndigheterna. När du vänder dig till oss så blir en av våra jurister ditt ombud.

  Vi kan också hjälpa dig att överklaga i de fall där du inte är nöjd med det beslut som fattats och där vi ser att det finns anledning till att agera.

  Så fort vi börjar arbeta med din ansökan ser vi dig som kund hos oss och för våra kunder ingår den juridiska servicen. Du betalar alltså inget för den, oavsett om du beviljas assistans eller inte. 

  Assistansrådgivning hos Humana Personlig assistans

  Bli kund hos Humana Personlig assistans

  Läs mer om våra jurister här.

 6. Har du ett beslut om personlig assistans så väljer du själv vem som ska utföra den. Det kan vara kommunen, en privat anordnare eller så är du själv arbetsgivare till dina assistenter.

  Fördelen med att anlita en assistansanordnare istället för att själv vara arbetsgivare är att du inte behöver sköta pappersarbete, löneutbetalningar, rekryteringar och allt annat som arbetsgivaransvar innebär.

  Vi på Humana tar hand om allt sådant åt dig samtidigt som du alltid har fullt medbestämmande i hur din assistans utformas.

  Assistansrådgivning hos Humana Personlig assistans

  Bli kund hos Humana Personlig assistans

  Läs mer om våra jurister här.

  Läs mer om vad vi kan erbjuda dig här. 

  • Statligt huvudmannaskap
  • Schablon på 15 timmar per vecka för övriga behov.
  • Ingen assistans för barn under 16 år.
  • Det femte grundläggande behovet ”annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper” tas bort. Assistans ska bara ges för praktiska hjälpbehov.
  • Ledsagarservice tas bort och ska istället ingå i en ny insats ”Personlig service med boendestöd”.
  • Enbart 93,5 % av schablonbeloppet betalas ut om assistansen utförs av en anhörig som lever i hushållsgemenskap med den assistansberättigade.
 7. Humana Assistans kommer att uppdatera hemsidan löpande med information om LSS-utredningen och vad som händer framöver. 

  Du kan också ringa Humanas Assistansrådgivning på telefonnummer 020-70 80 87 och lyssna på Humanas egen podcast ”Assistanspodden, som den 21 januari släpper ett specialavsnitt om LSS-utredningen.

  Om du vill få information från andra källor än Humana rekommenderar vi Assistanskoll.se och Hejaolika.se.

Bli kund hos Humana Assistans!

Det är enkelt. Klicka på menyn nedan för att ta kontakt med din lokala informatör så hjälper vi dig.