Hem 020-30 31 00 Växeln är öppen vardagar 8-17
Kontakta oss Fler kontaktuppgifter

Kan jag få personlig assistans?

Rätten till personlig assistans regleras i LSS, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. För att ha rätt till personlig assistans ska du kunna intyga att du tillhör en så kallad personkrets och att du behöver hjälp med dina grundläggande behov.

De tre personkretsarna som kan ge rätt till personlig assistans:
  • Personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd. 
  • Personer med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder orsakad av yttre våld eller kroppslig sjukdom. 
  • Personer med andra varaktiga och omfattande fysiska eller psykiska funktionshinder som inte beror på normalt åldrande, och som medför betydande svårigheter i den dagliga livsföringen.
De fem grundläggande behoven som ger rätt till personlig assistans:
  • Hjälp med personlig hygien
  • Måltider
  • Att klä på av och på sig
  • Att kommunicera med andra
  • Annan hjälp som förutsätter ingående kunskap om den funktionshindrade

Du får inte ha fyllt 65 år när du gör din ansökan om personlig assistans.

Om du enligt Försäkringskassan bedöms behöva hjälp med grundläggande behov i mer än 20 timmar i veckan beviljas du assistansersättning. Har du inte behov av hjälp i mer än 20 timmar i veckan kan du söka personlig assistans genom din kommun.

Det är inte alltid helt enkelt att själv sätta sig in i hur lagarna fungerar. På Humana har vi Sveriges största samlade juridiska kompetens inom personlig assistans och svarar gärna på dina frågor.