1. Du är här: Juridisk årsbok 2011

Juridisk årsbok 2011

Försäkringskassan och kommunerna har allvarliga brister i sina bedömningar avseende rätten till personlig assistans, i synnerhet för barn. Statistik från Domstolsverket visar att i nästan en tredjedel av de 534 fall som avgjordes i Förvaltningsrätten förra året så får den enskilde rätt gentemot myndigheterna. Statistiken som publiceras i vår juridiska årsbok pekar på att rättssäkerheten inom området inte upprätthålls.

– För att alla ska få rätt till ett bra liv måste rättssäkerheten öka när det gäller bedömningar av rätten till personlig assistans. Att beslut som rör personlig assistans sker på ett rättssäkert sätt är angeläget för den enskilde, men principen om likabehandling är lika viktig för hela samhället, säger Christian Källström, chefsjurist.

Vår statistik visar att Försäkringskassan brister i sina tillämpningar när det gäller att bedöma rätten till assistans. Detta framgår bland annat av att Förvaltningsrätterna i stor utsträckning ändrar beslut från Försäkringskassan. Analysen av Domstolsverkets statistik visar att av 534 mål så får den enskilde rätt mot myndigheterna 28 procent av gångerna. Detta tyder på att myndigheterna ofta gör godtyckliga bedömningar av individers behov.

Vår juridiska årsbok pekar också ut ett antal viktiga juridiska trender som gör det svårare för många att ges rätt till personlig assistans. Bland annat avslås många ansökningar av assistans som rör barn, med hänvisning till att den assistans barnet är i behov av ligger inom ramen för vad som är ett normalt föräldraansvar. Denna hänvisning sker hos såväl Försäkringskassan som i domstol utan att det finns någon forskning eller studier som beskriver vad som egentligen är ett normalt föräldraansvar. I årsrapporten ges ett antal förslag för att rättssäkerheten ska kunna förbättras.

Vill du beställa vår Juridiska årsbok?
Kontakta
Malin Löf
malin.lof@humana.se

* I oktober 2011 gick Assistansia, Din Assistans, My Life, Amanda och Blåvingen samman under namnet Humana. I den juridiska årsboken som trycktes innan dess står det därför Assistansia.