Hem 020-30 31 00 Växeln är öppen vardagar 8-17
Kontakta oss Fler kontaktuppgifter
The girl wateres the flowers in the garden.

Aktiverings- och motiveringsinsatser

Den tid som behövs för aktiverings- och motivationsinsatser för att den enskildes grundläggande behov ska uppfyllas räknas med i tidräkningen för de grundläggande behoven.

För att ha rätt till personlig assistans måste det föreligga behov av hjälp med “grundläggande behov”. När det gäller till exempel måltider och hygien är det ofta fråga om praktiska insatser där den personliga assistenten utför hjälpen. Lagändringen innebär att man in vissa fall kan beviljas personlig assistans när den personliga assistenten förmår den enskilde att själv utföra åtgärderna. I lagen beskrivs det så här:

“Om den enskilde på grund av en psykisk funktionsnedsättning behöver kvalificerade aktiverings- och motiveringsinsatser för att han eller hon själv ska klara att tillgodose ett grundläggande behov […] ska sådana insatser beaktas som en del av det grundläggande behovet.”

Aktiverings- och motivationsinsatser är alltså inte ett eget grundläggande behov, men om det behövs sådana insatser kopplat till något av de andra grundläggande behoven så ska den tid som behövs för aktivering och motivering räknas med när man beräknar det grundläggande behovets omfattning.

På vilket sätt som personen behöver aktivering eller motivering bedöms individuellt. Stödet ska emellertid beviljas oavsett sin karaktär, men det måste vara fråga om ett kvalificerat stöd. Med det menas att det måste vara något mer än vägledning, påminnelser och instruktioner. Det finns inte något krav på att det ska finnas behov av ingående kunskaper om personen för att det ska anses vara ett grundläggande behov.

Josefin Mikaelsson, Chefsjurist Humana Assistans 

 

Här kan du läsa mer om de andra delarna i lagen:

Schabloniserat föräldraavdrag

Förebyggande stöd

Assistans för egenvård