Hem 020-30 31 00 Växeln är öppen vardagar 8-17
Kontakta oss Fler kontaktuppgifter
Barn och assistent leker med tåg

Stärkt rätt till personlig assistans för egenvård

Det finns ingen uttömmande uppräkning av vilken typ av egenvårdsåtgärder som utgör grundläggande hjälpbehov. Det kan till exempel vara assistans för att uppmärksamma och hantera farliga tillstånd hos en person med epilepsi.

För att ha rätt till personlig assistans måste det föreligga behov av hjälp med “grundläggande behov”. Lagändringen innebär att det skapas ett nytt grundläggande behov som beskrivs så här:

“Med grundläggande behov avses stöd som den enskilde behöver löpande under större delen av dygnet på grund av ett medicinskt tillstånd som innebär att det finns fara för den enskildes liv eller att det annars finns en överhängande och allvarlig risk för hans eller hennes fysiska hälsa.”

Personlig assistans beviljas aldrig för hälso- och sjukvård. För att beviljas personlig assistans är det därför ett krav att det stöd som behövs har bedömts som så kallad egenvård. Egenvård är hälso- och sjukvårdsåtgärder som den enskilde själv, eller med stöd av någon annan, kan utföra.

Det finns inte någon uttömmande uppräkning över vad som kan ingå i det nya grundläggande behovet. Det avgörs från fall till fall. Det kan till exempel vara att hantera medicinteknisk utrustning, ge läkemedel eller ha tillsyn för att kunna uppmärksamma och vidta åtgärder vid olika farliga tillstånd, till exempel epilepsi.

För det här grundläggande behovet är det inte ett krav att hjälpinsatserna ska vara av integritetskänslig karaktär. Om det är ett barn som behöver personlig assistans ska det inte heller göras något schabloniserat föräldraavdrag.

Josefin Mikaelsson, Chefsjurist Humana Assistans 

Här kan du läsa mer om de andra delarna i lagen:

Aktiverings- och motiveringsinsatser

Schabloniserat föräldraavdrag

Förebyggande stöd