Hem 020-30 31 00 Växeln är öppen vardagar 8-17
Kontakta oss Fler kontaktuppgifter
Vuxen som leder ett barn över en stock

Schabloniserat föräldraavdrag

Handläggarnas enskilda bedömningar tas bort och ett schabloniserat föräldraavdrag införs.

Alla barn har behov av hjälp från sina föräldrar. Personlig assistans för barn kan bara beviljas för det som går utöver den hjälp som även barn utan funktionsnedsättning behöver. Tidigare har det varit upp till varje handläggare att bedöma hur mycket av hjälpbehoven som ska anses vara “normalt föräldraansvar”.

Många har upplevt att den bedömningen varit godtycklig och att det har funnits stora skillnader beroende på vem som är handläggare och var i landet man bor. Även handläggare har uttalat att det är svårt att göra en rättvis bedömning.

Den nya lagstiftningen tar helt bort den individuella bedömningen. Det ska istället göras ett schabloniserat föräldraavdrag som beror på hur gammalt barnet är. Hur stora avdragen blir ska regleras i en förordning. Den är inte beslutat än.

Det finns ett antal hjälpbehov som är undantagna från föräldraavdrag. Dessa är:

  • Andning
  • Sondmatning
  • Grundläggande behov med stöd på grund av medicinskt tillstånd
  • Alla grundläggande behov från och med den månad barnet fyller 12 år

Josefin Mikaelsson, Chefsjurist Humana Assistans 

Här kan du läsa mer om de andra delarna i lagen:

Aktiverings- och motiveringsinsatser

Förebyggande stöd

Assistans för egenvård