Hem

Kontaktuppgifter

Kontakta oss

Fler kontaktuppgifter

Ok, men vad händer när jag fått rätt till assistans?

Har du ett beslut om personlig assistans väljer du själv vem som ska utföra den. Det kan vara kommunen, en privat anordnare eller så är du själv arbetsgivare till dina assistenter.

Fördelen med att anlita en assistansanordnare istället för att själv vara arbetsgivare är att du inte behöver sköta pappersarbete, löneutbetalningar, rekryteringar och allt annat som arbetsgivaransvar innebär. Vi på Humana tar hand om allt sådant åt dig samtidigt som du alltid har fullt medbestämmande i hur din assistans utformas.