Hem

Kontaktuppgifter

Kontakta oss

Fler kontaktuppgifter

Vad menas med funktionshinder och funktionsnedsättning?

Idag skiljer man på begreppen funktionshinder och funktionsnedsättning. Funktionshinder är inte en egenskap hos en person. Istället är det miljön som kan vara funktionshindrande. Det kan handla om brister i tillgänglighet till exempel offentliga lokaler, information, möjligheten till arbete, och så vidare. 

Med funktionsnedsättning menas en nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga. 

Sjukdom eller funktionsnedsättning?
Skillnaden mellan en sjukdom och en funktionsnedsättning är att sjukdomar vanligen är övergående, medan en funktionsnedsättning kan innebära livslånga nedsättningar av funktioner.

En funktionsnedsättning kan ge konsekvenser för personens möjligheter att utföra olika aktiviteter och begränsa möjligheten att leva det liv man egentligen vill leva.

Får man personlig assistans om man har en funktionsnedsättning? 
Många påverkas inte nämnvärt av sin funktionsnedsättning medan andra inte klarar sig på egen hand utan är beroende av olika insatser där personlig assistans är en av dem.