1. Du är här: Vår storlek - din styrka

Vår storlek – din styrka

Tillbaka till personlig assistans

Vi är Sveriges största assistansbolag med fler kunder än en normalstor kommun.

I det här fallet har det betydelse. Inga andra finns på så många orter som vi. Det ger stora fördelar när det gäller till exempel att hitta assistenter. Vi har specialister som hjälper dig med lön, schema, rekrytering, ekonomi med mera.

När det nu blåst snålt kring assistansen under en länge tid ser vi hur det blir allt svårare att få verksamheten att gå ihop för många företag. Att vi är börsnoterade med stabila ekonomiska förutsättningar ger extra trygghet för våra kunder och medarbetare. Bland våra ägare finns bland annat stora pensionsförvaltare som tror på vår framtid, och tusen av våra egna medarbetare vilket känns extra bra.

Vår storlek är både din och vår styrka. Tack vare att vi är så många kunder har vi en starkare röst i alla våra kontakter med beslutsfattare kring personlig assistans. Det ger oss också möjlighet att satsa på utbildning där vi var pionjärer med Humana Academy och idag har vi en bred palett av framför allt digitala utbildningar.