Hem

Kontaktuppgifter

Fakta

 1. Målgrupp:
  Kvinnor och män 20 år och uppåt (särskilt boende18 år och uppåt )
 2. Kommun:
  Bollnäs
 3. Placeringsform:
  HVB och Särskilt boende
 4. Antal platser:
  21
 5. Bolag:
  Rengsjö Vårdcenter AB, Neuropsyk i Bollnäs AB , 556543-1516
Ålderskategori
 • Vuxen
Kön
 • Både flickor/kvinnor och pojkar/män
Målgrupp övrigt
 • Äldrepsykiatri
Problematik
 • Psykisk problematik
 • Psykosocial problematik
 • Sociala problem
 • Ångesttillstånd
 • Psykisk ohälsa
 • Intellektuell funktionsnedsättning
 • Aggressivitet
 • Känsloregleringsproblematik
 • AST- Autism spektrumtillstånd
 • Neuropsykiatriska diagnoser
 • Riskbruk
 • Normbrytande beteende
Placeringsform
 • Behovsanpassade insatser
 • Akutplacering
 • HVB
 • Särskilt boende
Metod, insats och utredning
 • Lösningsfokuserat förhållningssätt
 • ESL - Ett Självständigt Liv
 • KASAM - Känsla Av Sammanhang
 • MI -Motiverande samtal (motivational interviewing)
 • Lågaffektivt bemötande
Lagrum och tillstånd
 • LVU
 • LPT
 • SoL 7 kap. 1

Kontakt

Placeringsförfrågan

Adress

Bollnäs, Gävleborgs

Rengsjö Vårdcenter HVB, Särskilt boende

Vi tar emot vuxna med funktionsnedsättning eller psykiska/somatiska problem. Personalen har lång erfarenhet inom neuropsykiatri och särskild kompetens för klienter med utmanande beteende. Dubbla tillstånd ger stora möjligheter till individuella lösningar.

Fakta

 1. Målgrupp:
  Kvinnor och män 20 år och uppåt (särskilt boende18 år och uppåt )
 2. Kommun:
  Bollnäs
 3. Placeringsform:
  HVB och Särskilt boende
 4. Antal platser:
  21
 5. Bolag:
  Rengsjö Vårdcenter AB, Neuropsyk i Bollnäs AB , 556543-1516
Ålderskategori
 • Vuxen
Kön
 • Både flickor/kvinnor och pojkar/män
Målgrupp övrigt
 • Äldrepsykiatri
Problematik
 • Psykisk problematik
 • Psykosocial problematik
 • Sociala problem
 • Ångesttillstånd
 • Psykisk ohälsa
 • Intellektuell funktionsnedsättning
 • Aggressivitet
 • Känsloregleringsproblematik
 • AST- Autism spektrumtillstånd
 • Neuropsykiatriska diagnoser
 • Riskbruk
 • Normbrytande beteende
Placeringsform
 • Behovsanpassade insatser
 • Akutplacering
 • HVB
 • Särskilt boende
Metod, insats och utredning
 • Lösningsfokuserat förhållningssätt
 • ESL - Ett Självständigt Liv
 • KASAM - Känsla Av Sammanhang
 • MI -Motiverande samtal (motivational interviewing)
 • Lågaffektivt bemötande
Lagrum och tillstånd
 • LVU
 • LPT
 • SoL 7 kap. 1
 • A house with a grass field
 • A house with trees in the background
 • A living room filled with furniture on top of a hard wood floor
 • A living room filled with furniture and a fire place
 • A living room filled with furniture and a flat screen tv
 • A living room filled with furniture and a large window
 • A dining room table
 • A living room filled with furniture on top of a hard wood floor
 • A living room filled with furniture and a large window
 • A house with a grass field
 • A house with trees in the background
 • A living room filled with furniture on top of a hard wood floor
 • A living room filled with furniture and a fire place
 • A living room filled with furniture and a flat screen tv
 • A living room filled with furniture and a large window
 • A dining room table
 • A living room filled with furniture on top of a hard wood floor
 • A living room filled with furniture and a large window

Lokaler

Rengsjö Vårdcenter ligger i natursköna Hälsingland, mellan Bollnäs och Söderhamn. Ett lantligt läge med en stor trädgård skapar en lugn och rogivande miljö där man kan röra sig fritt.

Boendet ligger avskilt precis innan man kommer in i byn och har tolv platser är avsedda för HVB och nio för särskilt boende. De flesta rum ligger i markplan, men tre rum på övervåningen används ofta för klienter som har behov av avskildhet. Alla delar på ett gemensamt kök och har trygg närhet till gemensamhetsutrymmen och personal. Till boendet hör också en solskyddad utomhuspaviljong.

På området ligger också Villa Ellie – ett aktivitetshus som används för daglig sysselsättning med tillgång för alla utifrån önskemål och förmåga.

Till huset hör en stor trädgård med möjlighet till odling, fotboll, basket, grillning och andra utomhusaktiviteter.

Boendet är alkohol- och drogfritt.

Studiebesök är välkomna på enheten.

Målgrupp

Vi vänder oss till personer som har funktionsnedsättningar med behov av särskilt stöd eller har psykiska och/eller somatiska problem. Psykiatriska diagnoser som vi har stor erfarenhet av är autism, bipolaritet, ångest, schizofreni, psykoser och utmanande beteenden, ofta i kombination med somatiska tillstånd. Vi är särskilt duktiga på att arbeta med klienter som har ett utmanande beteende.

Rengsjö Vårdcenter har ett unikt tillstånd för både HVB och särskilt boende. Detta öppnar upp för möjligheter att lösa vård och boende i två steg, med början på HVB för vidare plats i särskilt boende.

I vårt HVB tar vi placeringar enligt SoL, i vårt särskilda boende enligt SoL, ÖPT och ÖRV. I samarbete med externa och interna partner kan vi på uppdrag av placerande socialtjänst utföra neuropsykiatrisk utredning och demensutredning.

Behandling

Ett lågaffektivt förhållningsätt går rakt igenom verksamheten, oavsett placeringsform. Det har sin utgångspunkt i klientens rätt att finnas till utifrån sina förutsättningar och säkerställer att vi ger ett gott bemötande i vardagen. Många i personalgruppen är utbildade i LAB.

Andra delar av vårt behandlingsupplägg är ESL och MI.

Vi mäter utvecklingen regelbundet genom bland annat SDQ. Dokumentation sker enligt IBIC-strukturen.

På Humana arbetar vi utifrån ett normkritiskt perspektiv där alla människor har lika värde utifrån de sju diskrimineringsgrunderna. Humanas värdegrund, sammanfattad med värdeorden Engagemang, Ansvar och Glädje, genomsyrar verksamheten och hålls levande genom dagligt ledarskap samt strukturerade diskussioner och övningar.

Målet med behandlingen på Rengsjö Vårdcenter är att klienter som flyttar från vårt HVB har uppnått en varaktig beteendeförändring som bidrar till en ökad livskvalitet och en positiv riktning framåt i livet. För särskilt boende är målet att bibehålla och förstärka klientens funktioner.

I god tid inför utslussning görs en långsiktig planering tillsammans med uppdragsgivaren och klienten för att skapa förutsättningar för en bra eftervård. Vi ger alltid förslag som matchar behoven i nästa steg och kan erbjuda andra placeringar inom Humana, vilket möjliggör en kontinuitet vad gäller behandling, personal och terapeuter.

På Rengsjö Vårdcenter finns både HVB och särskilt boende. Det ger möjlighet att kunna skräddarsy individuella lösningar, till exempel med en start i HVB för utredning och sedan placering på särskilt boende.

Sysselsättning

Regelbundna fritidssysselsättningar stärker den fysiska och psykiska hälsan, beteendeaktivering och sociala kontakter. En meningsfull och aktiv fritid är därför en del av behandlingen på Rengsjö Vårdcenter. Daglig fysisk aktivitet ingår i veckoschemat. Därutöver anordnar vi både gemensamma och individuellt anpassade aktiviteter, utifrån klienternas behov och intressen. En aktivitetsgrupp ansvarar för ett veckoschema med både stående och spontana inslag.

Uteaktiviteter är naturligt i vår vardag och många av våra planerade aktiviteter sker utomhus. Till exempel finns goda fiskemöjligheter, både i närbelägna sjöar och i dammar inne i Bollnäs. Utflykter till Bollnäs och andra närliggande samhällen för de klienter som önskar ger både rekreation och träning i sociala färdigheter.

Alla har också tillgång till vårt aktivitetshus Villa Elli.

Vid behov kan vi hjälpa till med praktik hos extern arbetsgivare.

Personal

Vi har en hög personaltäthet för att kunna hantera utmanande placeringar. Boendet är bemannat dygnet runt, med två vaken natt.

En personalgrupp med undersköterskor, behandlingspedagog, psykiatriker, läkare och sjuksköterska tillgodoser en stor bredd av diagnoser och utmanade beteenden. Vi arbetar alla i team med en verksamhetsnära föreståndare, så att personalen kan påverka vardagen och lösa problem där och när de uppstår. I personalgruppen finns formell kompetens för de metoder, program och insatser som vi arbetar med, och vidareutbildning och handledning sker kontinuerligt.

Adress

Bollnäs, Gävleborgs

Fakta

 1. Målgrupp:
  Kvinnor och män 20 år och uppåt (särskilt boende18 år och uppåt )
 2. Kommun:
  Bollnäs
 3. Placeringsform:
  HVB och Särskilt boende
 4. Antal platser:
  21
 5. Bolag:
  Rengsjö Vårdcenter AB, Neuropsyk i Bollnäs AB , 556543-1516

Kontaktuppgifter till enheten

Placeringsförfrågan

Anna-Karin Wiik

Anna-Karin Wiik

Placeringskoordinator

Josephine Rydén

Josephine Rydén

verksamhetschef

Emelie Elvsén

Bitr. Verksamhetschef