Rengsjö Vårdcenter

Vi erbjuder boende för både vuxna män och kvinnor. Målgruppen är vuxna med en psykiatrisk diagnos med inriktning mot neuropsykiatri, psykoser och somatik.

 1. Bolag
  Rengsjö Vårdcenter
 2. Kommun
  Bollnäs
 3. Ålder
  20 år och uppåt
 4. Kön
  Kvinnor och män
 5. Antal platser
  21
 6. Placeringsform
  HVB och Särskilt boende

Vårt ledningssystem är certifierat och uppfyller kraven i ISO 9001:2015

Österböle 9035
Rengsjö
Telefon: 0278-66 56 20
Fax: 0278-66 55 35

Öppna karta

Ålderskategori
 • Vuxen
Ålder
 • Vuxna 21-65 år
 • Äldre 65 år och uppåt
Kön
 • Både flickor/kvinnor och pojkar/män
Problematik
 • ADHD
 • Aspergers syndrom
 • Autismspektrum
 • Bipolär sjukdom
 • Borderline
 • Damp
 • Demens
 • Fobier/depressioner
 • Fysiska funktionshinder
 • Inlärningssvårigheter
 • Neuropsykiatrisk problematik
 • Neuroser
 • Personlighetsstörning
 • Posttraumatisk stress - PTSD
 • Psykisk problematik
 • Schizofreni
 • Sociala problem
 • Somatisk problematik
 • Tourettes syndrom
Boenden
 • Särskilt boende
 • HVB
Region
 • Hela Norrland
 • Nedre Norrland
Län
 • Gävleborg
Metod och insats
 • Massage
 • Tydliggörande pedagogik
Lagrum och tillstånd
 • SoL 7 kap. 1 § p. 1 – Stödboende, HVB
 • SoL 7 kap. 1 § p. 2 – Särskild boendeform
Bolag
 • Rengsjö Vårdcenter
 • Neuropsyk i Bollnäs
Certifikat
 • Ledningssystem ISO 9001:2015

Om oss

Vår profession kännetecknas med att möta människor med motorisk oro, vissa former av aggressivitet eller andra oönskade beteenden men också i behov av somatisk vård. För att tillgodose bredden av problematik består bemanningen av psykiatriker, överläkare inom somatik, sjuksköterska, behandlingspedagog och undersköterskor med långvarig erfarenhet. Vid behov anlitas specialpedagog, psykolog, arbetsterapeut eller annan kompetens.

Genomförandeplan, vårdplan och tydliggörande pedagogik är grunden till en individanpassad vardag för varje enskild klients behov.

Vi har rum i markplan, alla i närhet av gemensamhetsutrymmen och personal. Även rum finns på övervåningen för klienter som inte har samma behov av närhet till personaltäthet dag som natt. Hiss finns i huset. Eget kök där all mat tillreds från grunden av utbildade kockar. Nybyggt dagrum och generösa utrymmen finns i huset.

Utemiljön är lantlig med stor trädgård och stora ytor. Närhet till sjö, skog och natur bidrar till stor frihet som minskar stress från yttre stimuli. Uteaktiviteter är en stor del av tillvaron hos oss.

På samma område finns "Villa Elli" – Ett aktivitetshus som används för daglig sysselsättning där stora möjligheter till aktivering finns. Aktivering görs utifrån klientens individuella önskemål och förmåga.

Vi talar utöver svenska även engelska. Vid behov anlitas tolk.

Placeringsförfrågan

Marcus Nygren Placeringsansvarig 010-410 19 11

Du kan också ringa 0771-11 33 11 eller

skicka förfrågan via formulär