Salbohed Björkbacken

Tillsammans med skolan lägger vi värdegrunden för sociala färdigheter och socialt acceptabla beteenden.

 1. Bolag
  Humana LSS Sverige
 2. Kommun
  Sala
 3. Ålder
  16-21
 4. Kön
  Flickor och pojkar
 5. Antal platser
  10
 6. Placeringsform
  LSS

Kopparbergsvägen 41
Salbohed

Öppna karta

Ålderskategori
 • Barn eller ungdom
Ålder
 • Unga 13-17 år
 • Unga vuxna 18-20 år
 • Vuxna 21-65 år
Kön
 • Både flickor/kvinnor och pojkar/män
Målgrupp övrigt
 • LSS pk1
Problematik
 • Autismspektrum
 • Psykisk utvecklingsstörning
Boenden
 • LSS
Region
 • Hela Svealand
 • Västra Svealand
Län
 • Västmanland
Lagrum och tillstånd
 • LSS 9 § p. 8 - Bostad med särskild service barn och ungdomar
Bolag
 • Humana LSS Sverige
En utomhusbild på boendet Salbohed

Målgrupp

Flickor och pojkar i gymnasieålder med lindrig till måttlig utvecklingsstörning, ofta kombinerad med andra former av beteenden som gör att de ha svårt att fungera i många situationer. Vanligt är även diagnoser inom autismspektrumet.

Verksamhetsinnehåll

Målet för ungdomen är ett självständigt liv och att fungera i sammanhang där ungdomen trivs och utvecklas. Vår uppgift är att ge ungdomen ett tryggt boende och möjligheter att utveckla praktiska- och sociala färdigheter. Vi lägger grunden för sociala färdigheter och utgår alltid från ungdomens förutsättningar och intressen.

Vårt arbete är att göra det dagliga livet i boendet så förutsägbart som möjligt. I boendet ingår omvårdnad, ADL samt kultur- och fritidsaktiviteter. Vi jobbar med lågaffektivt bemötande (LAB) och all personal har gått utbildning i LAB.

Vi använder oss av:

 • Visuella hjälpmedel som scheman/bildscheman och text.
 • Sociala berättelser och seriesamtal
 • Tidshjälpmedel och datorer

Det finns en träningslägenhet knuten till verksamheten.

Fritid

Med en aktiv fritid vill vi ge våra ungdomar goda förutsättningar för delaktighet i samhället.

Vi stöttar ungdomen med att skapa och erbjuda olika fritidsaktiviteter. Vi har tillgång till egen gymnastiksal, musikrum och verkstad.

En rolig fritid är viktig för att ungdomen skall få en bra balans i livet. Det är också en möjlighet att få kompisar utanför boendet/skolan och bygga nätverk inför vuxenlivet. Det är alltid trevligt att umgås med människor som delar det egna intresset.

Skola

Ungdomarna på Salboheds Gruppboende har möjlighet att gå på gymnasieutbildning på Salbohedsskolan eller annan gymnasiesärskola i vårt närområde.

Personalen på boendet stöttar ungdomen med läxor och i att uppnå målen enligt skolplanen. Boendet samarbetar med Salbohedsskolan och deltar på gemensamma möten.

Placeringsförfrågan

Kontakta i första hand verksamhetsansvarig, kontaktuppgifter ovan.

Du kan också ringa 0771-11 33 11 eller

Skicka förfrågan via formulär