Hem 0771-11 33 11 För förfrågan LSS Egen regi
Sök gruppbostad Till våra LSS-boenden

Salbohed Ekbacken

Salbohed välkomnar klienter med lindrig till grav utvecklingsstörning, ofta i kombination med andra former av diagnoser som gör det svårt att fungera i många situationer. Vanligt är även diagnoser inom autismspektrum.

  1. Driftsform
    Egen regi
  2. Inriktning
    9:9 boende för vuxna, PK 1 LSS
  3. Antal platser
    3

Målgrupp

Vi erbjuder tre rum i en naturnära miljö, för vuxna med lindrig till grav utvecklingsstörning, ofta i kombination med andra former av diagnoser.

Verksamhetsinnehåll

Målet för kunden är ett självständigt liv och att fungera i sammanhang där hen trivs och utvecklas. Vår uppgift är att erbjuda ett tryggt boende och möjligheter att utveckla praktiska och sociala färdigheter utefter kundens individuella förutsättningar.

Vårt arbete är att göra det dagliga livet i boendet så förutsägbart som möjligt. Vi arbetar bland annat med tydliggörande pedagogik, lågaffektivt bemötande (LAB) och alternativt kompletterande kommunikation (AKK).

Vi använder oss av:

  • Visuella hjälpmedel som scheman/bildscheman och text.

Placeringsförfrågan

Mårten Johansson Placeringskoordinator

Vänligen ring 0771-11 33 11 eller

skicka förfrågan via formulär