Hem 0771-11 33 11 För förfrågan LSS Egen regi
Sök gruppbostad Till våra LSS-boenden

Salbohed Ekbacken

Salbohed välkomnar klienter med lindrig till grav utvecklingsstörning, ofta i kombination med andra former av diagnoser som gör det svårt att fungera i många situationer. Vanligt är även diagnoser inom autismspektrum.

  1. Driftsform
    Egen regi
  2. Inriktning
    Boende för vuxna, personkrets 1
  3. Antal platser
    6

Målgrupp

Vi erbjuder sex rum i en naturnära miljö, för vuxna med lindrig till grav utvecklingsstörning, ofta i kombination med andra former av diagnoser.

Verksamhetsinnehåll

Målet för klienten är ett självständigt liv och att fungera i sammanhang där hen trivs och utvecklas. Vår uppgift är att erbjuda ett tryggt boende och möjligheter att utveckla praktiska och sociala färdigheter.

Vårt arbete är att göra det dagliga livet i boendet så förutsägbart som möjligt. Vi arbetar bland annat med tydliggörande pedagogik, lågaffektivt bemötande (LAB) och alternativt kompletterande kommunikation (AKK).

Vi använder oss av:

  • Visuella hjälpmedel som scheman/bildscheman och text.

Placeringsförfrågan

Barbro Altberg Placeringskoordinator

Du kan också ringa 0771-11 33 11 eller

skicka förfrågan via formulär