Stenbacka Gård

Vi tar emot klienter med medfödda eller förvärvade sjukdomstillstånd i hjärnan, där de psykiska eller kognitiva problemen är framträdande. Vi tar emot klienter enligt såväl socialtjänstlagen som öppen psykiatrisk tvångsvård och öppen rättspsykiatrisk vård.

 1. Bolag
  Neuropsyk i Bollnäs
 2. Kommun
  Bollnäs
 3. Ålder
  18-65
 4. Kön
  Kvinnor och män
 5. Antal platser
  18
 6. Placeringsform
  Särskilt boende

Vårt ledningssystem är certifierat och uppfyller kraven i ISO 9001:2015

Norrängevägen 124
Arbrå
Telefon: 0278-413 50

Öppna karta

Ålderskategori
 • Vuxen
Ålder
 • Unga vuxna 18-20 år
 • Vuxna 21-65 år
Kön
 • Både flickor/kvinnor och pojkar/män
Problematik
 • Borderline
 • Fysiska funktionshinder
 • Personlighetsstörning
 • Psykisk problematik
 • Psykisk utvecklingsstörning
 • Psykoser
 • Relationsproblem/-störningar
 • Schizofreni
 • Sociala problem
Boenden
 • Särskilt boende
Region
 • Hela Norrland
 • Nedre Norrland
Län
 • Gävleborg
Lagrum och tillstånd
 • SoL 7 kap. 1 § p. 2 – Särskild boendeform
Bolag
 • Neuropsyk i Bollnäs
Certifikat
 • Ledningssystem ISO 9001:2015

Om oss

Vi har som mål att erbjuda en trygg och säker boendemiljö, samt att i en lugn och trygg miljö arbeta för en funktionshöjande och jag-stärkande process styrd av individuellt kontaktmannaskap. Att ge stöd kring ADL-mässiga och sociala funktioner som ska leda till en stärkt självkänsla och ökad möjlighet till att på sikt klara ett eget boende med reducerat omvårdnadsbehov.

Målet med boendet är att stötta den enskilde till att kunna bo och leva så självständigt det är möjligt och därmed få möjligheter att återvända till sin hemkommun med ett reducerat omvårdnadsbehov om så är planerat.

Stenbacka är en utåtriktad verksamhet med ett varierat utbud av aktiviteter och sysselsättning. En stärkt anhörigkontakt och ett bibehållet socialt nätverk är en del av arbetet kring den boende.

Den samlade kompetensen med erfaren, engagerad personal medför trygghet, kontinuitet samt kvalitet i det dagliga omvårdnadsarbetet. Verksamhetens personal består av sjuksköterska, behandlingsassistent/ skötare och läkare. De boendes vardag präglas av schemalagda aktiviteter.

Daglig sysselsättning samt ADL-träning och social träning utgår från den enskildes behov. Det dagliga livet hos oss erbjuder stora möjligheter till vardagliga sysslor och social träning. Utifrån individuella intressen deltar den boende i olika kulturella arrangemang och aktiviteter.

Våra lägenheter utgörs av en- och tvårumslägenheter med full boendestandard fördelade på flera hus. För att skapa en så hemlik miljö som möjligt får klienten gärna möblera sin lägenhet själv, men om så önskas hjälper vi till med möbleringen.

Vi erbjuder gemensamma utrymmen såsom matsal, TV och videorum, biljardrum och datarum. I huvudfastigheten finns tillgång till tvättstuga och i en närliggande byggnad finns bordtennis och ett välutrustat gym.

Omgivningarna inspirerar till friluftsliv.

Den boende upprättar tillsammans med kontaktperson ett veckoschema som innefattar veckans sysselsättning och övriga aktiviteter för att uppnå en struktur i tillvaron som är av stor vikt. Vi ger möjlighet till ett varierat utbud av aktiviteter och sysselsättning. Det finns även möjlighet till extern planerad sysselsättning.

Vi talar utöver svenska även engelska.

Placeringsförfrågan

Marcus Nygren Placeringsansvarig 010-410 19 11

Du kan också ringa 0771-11 33 11 eller

skicka förfrågan via formulär