Hem

Kontaktuppgifter

Hitta ett äldreboende nära dig

Humanas äldreboende finns från Trelleborg i söder till Gävle i norr.

Vad har ni för aktiviteter för de boende med demens?

På alla Humanas äldreboenden finns det aktivitetsansvariga. Rollen är en mycket viktig del av Humanas arbete inom äldreomsorgen, då det skapar mening och syfte för de som bor på våra äldreboenden. Aktivitet och rörelse bidrar även till bättre hälsa då fysisk aktivitet är av stor betydelse för bevarande av hälsa för äldre.

Våra boenden har gott om aktiviteter för personer med olika intressen och förutsättningar. Varje dag är unik och fylls med aktiviteter såsom träning, sång, kör och trädgårdshäng. Att musiker kommer och spelar är ett vanligt inslag. Även högläsning är uppskattat. För personer med demenssjukdomar är det viktigt att aktiviteterna anpassas till individen. Till exempel kan för många aktiviteter och intryck ställa till det.

Våra aktivitetsansvariga är i huvudsak utbildade arbetsterapeuter eller fysioterapeuter/sjukgymnaster, då aktiviteter till stor del handlar om fysisk rörelse.