1. Du är här: Individ och familj

Individ och familj

Hos oss finns en unik vårdfläta med specialistkompetens i varje led för alla barn, ungdomar och vuxna med behov av särskilt stöd. Vi kan hjälpa er med det mesta.

Söker du placering? Ring 0771-11 33 11 eller skicka en förfrågan

Humana gör skillnad!

Eleonoragården tar emot ungdomar med självdestruktiva beteenden. Hör Lina Hansen Karlsson berätta om sin resa. I filmen medverkar även Fatima Alassaad, områdeschef på Tiangruppen och Yanna Sjöberg, behandlingspedagog Eleonoragården.

Se filmen från Eleonoragården

Våra placeringskoordinatorer

Möt några av våra duktiga medarbetare som döljer sig bakom vårt placeringsnummer!

Se filmerna om Thommie, Henrik och Stefan

Lyssna på barnen!

Det vi tydligast ser i Humanas och Rädda Barnens Barnbarometer 2017. Är en brist hos socialtjänsten. Som att systematiskt lyssna in barnen och att hålla utredningstiderna. Däremot ser vi en gradvis förbättring i kommunernas personalomsättning och i deras arbete med utsatta barn. Det finns framsteg som förtjänar att lyftas fram – men det är inte tillräckligt.

Ta del av rapporten

Följ oss på sociala medier