Hem 0771-11 33 11 För förfrågan LSS Egen regi
Sök gruppbostad Till våra LSS-boenden

Om du har en omfattande funktionsnedsättning har du rätt att ansöka om stöd för att kunna leva ett så gott och självständigt liv som möjligt. Det är syftet med Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Fokusfredag med Humana

Kostnadsfria digitala föreläsningar där vi sätter fokus på högaktuella ämnen och bjuder in intressanta föreläsare. Välkommen!

Se våra föreläsningar