Hem 08-599 299 00 Växeln är öppen vardagar 8-17
Kontakta oss Fler kontaktuppgifter

Humana - nordisk omsorgsaktör

Humana är ett ledande nordiskt omsorgsföretag med uppgift att ge människor ett bra liv.

9 000 kunder
16 000 medarbetare
7 797 rörelseintäkter
MSEK
471 rörelseresultat
MSEK

Våra verksamhetsområden

Individ & familj

Humana erbjuder en unik vårdfläta med specialistkompetens i form av boende, vård och behandling i egen regi för individer med psykosocial problematik och psykisk ohälsa. Vi erbjuder även särskilda boenden enligt LSS både på entreprenad och i egen regi.

Andel av koncernens intäkter:

28%

Personlig assistans

Humana erbjuder personlig assistans till personer med funktionsnedsättning med ambitionen att leva ett liv som andra. Våra kunder är i alla åldrar och finns runtom i 250 olika kommuner i Sverige.


Andel av koncernens intäkter:

37%

Äldreomsorg

Humana bedriver äldreomsorg genom äldreboenden, antingen i egen regi eller på entreprenad. Andelen platser i egen regi utgör en snabbt växande del.Andel av koncernens intäkter:

8%

Finland

Humanas verksamhet i Finland är inriktad på individ- och familjeomsorg för barn, unga och vuxna, äldreomsorg och stödboenden för funktionshindrade.

Andel av koncernens intäkter:

16%

Norge

Humanas verksamhet i Norge är inriktad på individ- och familjeomsorg, personlig assistans och stödboenden för funktionshindrade.


Andel av koncernens intäkter:

11%

Danmark

I Danmark driver Humana en mindre öppenvårdsverksamhet inom individ- och familjeomsorg.


Andel av koncernens intäkter:

1%
Vi är 16 000 medarbetare i Sverige, Norge, Danmark och Finland som varje dag strävar efter att ge bättre livskvalitet åt våra 8 000 kunder och klienter. Våra värdeord engagemang, glädje och ansvar är drivkraften för att ge människor ett bra liv.

Humana på 3 minuter

Vi är 16 000 medarbetare i Sverige, Norge, Danmark och Finland som varje dag strävar efter att ge bättre livskvalitet åt våra 9 000 kunder och klienter. Våra värdeord engagemang, glädje och ansvar är drivkraften för att ge människor ett bra liv.

Humana i sociala medier