Hem

Kontaktuppgifter

Datum:

Stad: Stockholm

Utbildning för samordnare som leder teamarbete utifrån manualbaserade metoder inom öppenvård med syfte att rusta samordnare för att effektivt kunna leda, handleda och samordna team- och behandlingsarbete.

Utbildningen ska leda till att utveckla samordnarens:

 • Förmåga att leda behandlingsarbete genom:
  - kunskap om hur man leder och strukturerar möten så att alla perspektiv kommer fram
  - kunskap om hur man arbetar med stressreduktion
  - förståelse för varför det är viktigt med både multisystemiskt och systemiskt perspektiv och förhållningssätt
 • Förmåga att guida, leda och handleda teamet i behandlingsarbetet
 • Förmåga att skapa allians och strukturera samarbetet mellan de olika aktörerna kring den/de som får insatsen
 • Förmåga att se på behandlingsarbetet ur många olika perspektiv
 • Förståelse för vikten av och förmåga att hantera påtryckningar från olika aktörer inom eller utanför behandlingen

Utbildningens upplägg kommer att se ut på följande sätt:

 • Digitala självstudier
 • 3 teoridagar (heldagar), en i början av utbildningen, en i mitten och en i samband med att utbildningen avslutas.
  Teoretiska moment som kommer avhandlas är:
  - Vad är handledning?
  - Rollen som internhandledare
  - Faktorer som skapar fungerande grupper
  - Vad utmärker en bra ledare?
  - Samverkan med andra aktörer
  - Kunskap om hur man arbetar med stressreduktion
  med mera
 • Mellan uppstarten och det första föreläsningstillfället ska deltagarna genomföra digitala egenstudier och läsa en bok.
 • 4 tillfällen med handledning (heldagar). Alla kommer att få tillhöra en handledningsgrupp med max 8 personer per grupp där filmer från teamträffar och/eller andra möten visas. Alla deltagare ska visa minst 2 filmer.
 • Det kommer att vara inlämningsuppgifter och skriftlig examination. Utbildningen ger inte högskolepoäng.

Utbildningsledare:

Per Schüller, Handledare IHF
Ferydoon Tahmasebie, Familjehemsbehandlare

Datum:

 • Uppstart via Teams 4 oktober 9.00-10.00
 • 8 november - föreläsningsdag i Stockholm
 • 6 december - handledningsdag
 • 31 januari - handledningsdag
 • 28 februari - föreläsningsdag i Stockholm 
 • 27 mars - handledningsdag
 • 24 april - handledningsdag
 • 22 maj - avslutning i Stockholm

Kostnad exklusive litteratur:

14 000 kr exklusive moms
Litteratur "Ensam eller stark: åtta principer för framgångsrika team" - Henrikson och Habitud
Annan litteratur kan tillkomma. 

Övrigt:

Minimum antal deltagare 12 
Samordnare inom metoderna IHF, TFCO och Tryggstöd har företräde till utbildningen.

Vid frågor, kontakta: 

Anne-Lie Säker
anne-lie.saker@humana.se