1. Start
  2. LSS
  3. Vårt arbetssätt
Tjej sträcker sig efter en kopp och en annan tjej öppnar kökslucka.

Vårt arbetssätt

Genom individanpassat stöd vi erbjuder vi dig stöd i att få en meningsfull vardag.

Vår högsta prioritet är ditt självbestämmande och ditt inflytande av det stöd du erbjuds. Att bo hos oss innebär att du kan känna trygghet i att du får stöd i din vardag av engagerad personal. Vår personal arbetar utifrån ett gemensamt arbetssätt vars huvudsakliga uppgift är att du, varje dag, ska känna dig som huvudperson i ditt eget liv.

Vårt arbetssätt innebär att vår personal tar ansvar för att erbjuda en vardag som genomsyras av:

Lågaffektivt bemötande

Vi vet att omgivningens affekter smittar samt att en vardag fylld av allt för många samtida eller för högt ställda krav leder till en känsla av stress. Vår personal erbjuder ett individuellt anpassat stöd i att få en balanserad vardag.

Tydliggörande pedagogik

Vi vet att förutsägbarhet är avgörande för att vi människor skall må gott och för att vi skall ha resurser kvar till det vi allra helst vill göra i livet. En tydliggörande miljö och stöd i att planera och organisera sin vardag är därför något vi gärna ger stöd i.

Kommunikationsstöd

Vi vet att kommunikation är en stor del i varje människas liv, vi lägger därav stor vikt vid att vår personal kan erbjuda stöd utifrån varje enskild individs behov av en funktionell kommunikation, AKK.